Toril Redalen, Katrine Køster Holst, Monica Marcella

Som fagfelt er keramikk i dag både svært mangfoldig og i stadig utvikling. De tre unge keramikere som Kunstnerforbundet her presenterer, viser det til fulle. De tilhører, til tross for sine forskjellige uttrykk, alle en generasjon kunsthåndverkere som legger stor vekt på det konseptuelle i arbeidene sine.

Toril Redalen er i sine arbeider opptatt av det foranderlige i materialet. Som kunstner reiser hun mellom Todalen, der hun bor, og andre forskjellige steder. – Det å flytte på seg, å se ting fra et annet ståsted, er helt avgjørende for arbeidene mine, sier Toril Redalen. – Men vel så ofte faller ting på plass på selve reisen, for eksempel når jeg sitter på nattbussen til Todalen.

STONEWHERE
700 kilo hvit stein, stablet i varde og porselensavstøpning av en dame som spiller piano.
ROLLER
Byste av dame i ubrent porselen, kvae og grankongler.

Katrine Køster Holst fastlegger ytre spilleregler, som i grove trekk er basert på tallsystemer, vekt og tid, og disse kombineres med tilfeldighetsprinsipper. På tross av denne utvendige strukturen, søker hun en form for logikk mellom materiale, teknikk, system og det visuelle uttrykk. Prosessen er viktig, og dermed også oppdagelsen underveis. Hun gjentar samme handling igjen og igjen og kommer fram til resultater som ikke kunne ha vært uttenkt på forhånd. Leiren er et materiale som har opptatt henne lenge. Den skaper en følelse av tilstedeværelse, ikke bare fordi det er et fysisk materiale, men også fordi tanken på at alt man foretar seg setter spor som kan avtegnes direkte i leiren.

Monica Marcella deltar med to arbeider (“If I was a planet” og “Air borders”) bestående av en kombinasjon av foto og modellerte fartøy i insektstørrelse.
Tema for verkene er oppdagelse, utforskning, invasjon og okkupasjon med kunstnerens kropp som geografi.

Les mer om kunstnerne her:
Toril Redalen
Katrine Køster Holst
Monica Marcella

Kast versjon 3 (2010) — Katrine Køster Holst
Kast versjon 3 (2010) — Katrine Køster Holst
Stonewhere (2010) — Toril Redalen
Stonewhere (2010) — Toril Redalen
If I were a planet (2010) — Monica Marcella
If I were a planet (2010) — Monica Marcella
Airborders (2010) — Monica Marcella
Airborders (2010) — Monica Marcella
Avleiringstegning #1 (2010) — Katrine Køster Holst
Avleiringstegning #1 (2010) — Katrine Køster Holst
Roller (2010) — Toril Redalen
Roller (2010) — Toril Redalen

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern