Julelukket

Galleriet holder stengt i romjulen.
Velkommen til nye utstillinger
fredag 14. januar kl. 18.

Kunstnerforbundet ble etablert i desember 1910 av datidens mest profilerte norske billedkunstnere. De ønsket et uavhengig galleri, fristilt fra de rådende institusjoner for kunstformidling i Oslo – auksjonshusene og konservative Oslo Kunstforening. Målsettingen for Kunstnerforbundet var å fungere som ”et forum for unge kunstnere, bevare kontinuiteten med forgjengerne og formidle nye europeiske impulser.”Gjennom en utstillingspraksis som vektla presentasjonen av nye tendenser i samtidskunsten spilte Kunstnerforbundet en sentral formidlerrolle i modernismens gjennombrudd i Norge. Siden den gang har Kunstnerforbundet vært et viktig utstillingssted, der det etablerte og tendenser i tiden blir viktig i samspillet når utstillingsprogrammet skal legges. Også i 2011 kan vi invitere til mange flotte utstillinger. Velkommen!

Utstillere 2011

14. januar – 6. Februar
Hilmar Fredriksen
Hilmar Fredriksen arbeider har bidratt til en fornyelse av norsk kunst, og han var blant annet en av Norges første performancekunstnere. Bak kunstnerens mangfold ligger det en interesse for ulike forestillinger, hentet fra myter, vitenskap og moderne kunst. Det som gjør Hilmar Fredriksens kunst så appellerende er spenningsfeltet mellom alvor og humor, forholdet mellom den ytre og den indre verden, det åpne og lukkede rom, eller det gåtefulle mot det velkjente.

Arne Bendik Sjur
Arne Bendik Sjur har gjennom hele sitt kunstnerskap holdt seg til grafikk og tegning i små, klassiske formater og han har hovedsakelig arbeidet med koldnålsraderinger. Arne Bendik Sjur er et av de betydeligste navn innenfor den grafiske kunsten her til lands og har også vunnet internasjonal respons for sine særegne arbeider.
Fortellinger i sølv.
Tarja Tuupanen, Karen Pontoppidan, Karin Johansson, Åse-Marit Thorbjørnsrud, Millie Behrens og Gunnhild Tjåland er blant Nordens mest anerkjente smykkekunstnere. Felles for dem alle er at de har sølv som utgangspunkt for arbeidene sine. Nå lager de 6 kunstnere et møte i Kunstnerforbundet med tittelen; ”Fortellinger i sølv”.

12.februar – 6. Mars
May Bente Aronsen
May Bente Aronsen er en av våre fremste tekstilkunstnere. Et hovedtema ene hennes har gjennom flere år vært å bygge opp en illusjon av volum i mer eller mindre todimensjonale flater. Aronsen har gjennomfør flere store utsmykningsoppdrag de siste årene, og hun har fått en rekke priser for arbeidene sine.

Terje Nicolaisen
Terje Nicolaisens kunstnervirksomhet har sin opprinnelse i tegningen som han definerer og omgås i utvidet forstand. Arbeidene hans spenner fra små upretensiøse tegninger til store komplekse malerier på papir og med collageelementer.

Ole-Martin Lund Bø
Ole Martin Lund Bø arbeider ofte med lysskilter som relaterer seg til både humor og poetiske aspekter. Eller han stripper ned gjenstander for innhold for å kunne vise fram konstruksjoner. Nesten all min kunstneriske produksjon så langt har handlet om forholdet mellom representasjon og innhold, sier Ole Martin Lund Bø om arbeidene sine.

12.mars – 3. April
Marianne Heske
Marianne Heske er en av Norges mest internasjonalt anerkjente kunstnere. Hun er blitt kjent for sine spesielle videomalerier, en teknikk hun selv har funnet opp. Et fotografisk stillbilde blir hentet ut fra et opptak, for deretter å bli overført til lerret, papir eller en lithostein.

Hanne Nielsen
I mange år har jeg vekslet mellom to ulike maleriske prosjekter; fotobasert maleri og frie fargekomposisjoner. To forskjellige tilnærmingsmåter som har vært nødvendige for meg. -Dette sier Hanne Nielsen selv om kunsten sin. I det fotobaserte er motivet bestemt før maleprosessen begynner, mens fargekomposisjonene beveger seg fra frie assosiasjoner mot motivet.

Liv Blåvarp
Liv Blåvarp er kjent for sine flotte halssmykker. Smykkene til Liv Blåvarp er gedigne, eksotiske og elegante. Hun benytter seg av treslag som palisander, amarant, cocobolo og bubinga i kombinasjon med lønn. Hvaltann inngår også i vakre og spennende mønstre. Smykkende overrasker med sin smidighet, og måten de føyer seg etter kroppen på.

9.april – 8.mai
Bård Breivik
Bård Breivik regnes som en foregangsmann innen konkrete objekter som skulptur. Han er opptatt av håndverkstradisjoner og har gjennom årene og etter flere reiser verden rundt, studert og brukt forskjellige håndverksteknikker i sine arbeider. Han har ca. 70 utstillinger over hele verden bak seg. Han er innkjøpt av museer og samlinger og har utført en rekke offentlige og private utsmykkinger.

Ingrid Lønningsdal
Ingrid Lønningdals arbeider spenner fra tegning og akvarell og foto. Hun overfører ofte ulike motiver som omgir oss til større formater, og overfører disse blant annet til akvareller. Hun bruker instrumenter og tegne- og målredskaper – og for ofte kunstverkene til å likne konstruksjonstegninger fra en arkitekt eller en ingeniør. Hun vil blant annet vise hvordan man ved hjelp av enkle konstruksjoner kan presentre bygde omgivelser.

Unn Fahlstrøm
Unn Fahlstrøm arbeider med foto og video. Hun har manifestert et åpenbart talent og har hatt flere separatutstillinger og gruppeutstillinger, sist ved en gruppeutstilling ved Museet for Samtidskunst i Oslo. Splittelsen og tvetydigheten både i tematikk og hennes bruk av medium går igjen i mange av hennes arbeider, noe hun bruker til å forrykke og komplisere vår forståelse av verkene og av vår persepsjon av visuelle uttrykk både i en kunstkontekst, i filmmediet og i massemediene generelt.

14.mai – 5.juni
Irma Salo Jäger
Irma Salo Jäger innledet sitt kunstnerskap med avstemte og abstrakte komposisjoner, men har forlatt sitt naturlyriske maleri med vekt på jordfarger til fordel for et heftig og lekende maleri. De siste årene har hun arbeidet strengt konstruktivt med lysende klare spekterfarger. Stadig utprøving av farge, flate linje og form har vært hennes hovedtema i en forening av sterkt kunstnerisk engasjement.

Hans Hamid Rasmussen
I Hans Hamid Rasmussens arbeider kan forstås som bærere av en selvrefererende dualitet som betoner dialoger på tvers av nasjonalitet, kulturarv og kunstneriske formspråk. Ofte anvender han tekst i sine arbeider, noe som fremhever kulturelle ulikeheter, som er et av kunstnerens tematiske kjerneområder. Rasmussens broderiarbeider utfordrer også nedfelte og stereotype holdninger omkring kjønnsperspektiv og håndverksbasert kunst.

Steinar Haga Kristensen
Steinar Haga Kristensen er an av våre unge markante samtidskunstnere som arbeider med skulptur, performance, maleri og installasjon. Gjerne store installasjoner med humoristiske og underfundige undertoner. Musikk er også et viktig element i hans kunstnerskap.

HUNDRE
Jubileumsutstillingen i Kunstnerforbundet er ment å inkluderer både en visuell og tekstlig presentasjon av Kunstnerforbundets historie, samt to prosjekter som tar sikte på å involvere så mange som mulig av de 150 kunstnerne som i dag er aksjonærer. Utstillingen ønsker å synliggjøre KFs posisjon som formidler av samtidskunst og som kunstnerinitiert visningssted for sentrale internasjonale og nasjonale tendenser gjennom 100 års utstillingsvirksomhet.

13.august – 11.september
Kjell Torriset
Kjell Torriset er en av våre fremste norske samtidskunstnere. Bildene han skaper er i stor grad figurative. Men selv ser han skillet mellom figurativ og nonfigurativ kunst som ganske meningsløs. Han har lenge vekslet mellom begge uttrykksformer og har ikke behov for å ta noe oppgjør med noen retning. Innholdsmessig stopper bildene ikke opp i forhold til hva de kan ta opp. Han presenterer oss for både figurasjoner og abstraksjoner, rene fargeblokker og fragmenter og imitasjoner av gjenstander.

Lotte Konow Lund
Lotte Konow Lund har autoritet i benyttelsen av medier, være seg tegning, maleri, foto eller video. Hun bruker spesielt tegningen som konseptuelt og relasjonelt medium, og knytter tematikken an til generelle politiske problemstillinger så vel som til personlige og fortrolige motiver.

Marit Tingleff
Marit Tingleff er blant landets mest anerkjente og respekterte keramikere. Det er særlig fatene i stort format som har påkalt interesse fra samlere og museer i inn- og utland. Disse fatene utfordrer vår forståelse av hva et fat kan være, og diskuterer tradisjon og faglige holdninger til dette gamle håndverksfaget. Fatene gir gjennom sine motiv og mønstre sterke assosiasjoner til maleriet, uten at et slikt slektskap blir påtrengende. Dekoren er røff og heftig, men samtidig balansert og med harmoniske fargeklanger.

17.september – 16.oktober
Marit Slaattelid
Mari Slaattelid er en av våre mest etablerte norske samtidskunstner. Slaattelid arbeider hovedsakelig med malerier, men er kjent for å blande inn elementer fra fotografier og andres malerkunst. Hun er opptatt av at et utgangspunkt for en utstilling gjerne skal være noe enkelt og allment men som samtidig åpner for et videre perspektiv når en går inn i temaet.

Bertil Greging
Hos Bertil Greging er humoren er gjennomgående. I flere av verkene sine bruker han også tekst for å underbygge ideen og for å utvide det visuelle billedspråket. Han arbeider med tegning, maleri og installasjon. Med sitt lekne og eksperimentelle billedspråk har han gjennom en årrekke hatt en viktig og spesiell posisjon i norsk kunstliv.

Ulla-Mari Brantenberg
Ulla-Mari Brantenberg har vært ledende innen norsk glasskunst gjennom de siste 30 årene, og har stor anseelse også internasjonalt. Hennes glassarbeider kjennetegnes ved glede og energi, og hun prøver også ut materialet muligheter ved å prøve ut ulike teknikker.

22-oktober – 20.november
Leonard Rickhard
Leonard Rickhard har en sjelden tydelig posisjon i den norske samtidskunsten. Hans malemåte er distinkt og karakteristisk, og han fortellermåte er fortettet og særegen og motivene er innordnet og bearbeidet i serier. Rickhards tegninger veksler mellom å være skisser til større malerier og tegninger som fremstår som selvstendige kunstverk.

Astrid Johannessen
Astrid Johannessen er en av våre fremste videokunstnere. I videoene står hun for alle sider ved produksjonen, blant annet kamera og regi.
Astrid J. Johannessen bor og arbeider i Oslo og er utdannet fra blant annet Statens Kunstakademi og The Russian Institute of Cinematography i Moskva.

Toril Bjorg
Toril Bjorg sier selv at smykkekunsten gir henne muligheten til å arbeide med form, volum, farge og bevegelighet i forhold til kroppens proporsjoner og bevegelser. Det at smykkene har en bruksfunksjon, er en utfordring og ikke en begrensning. Det gir muligheter til å arbeide med kombinasjoner av praktiske og tekniske løsninger, både når det gjelder intimitet, kroppsnærhet og symbolinnhold. Sølv har et enestående uttrykkspotensiale, sier hun; det er både mykt, spenstig, lett formbart, og det har en fargeskala som spenner fra lysende hvitt via gråtoner til dypt svart.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern