Vemren/Rygh

Magne Rygh
Magne Ryghs viktigste motivkrets er bymiljøer. Hans kunstneriske virke springer ut fra en interesse for de elementer i vår hverdag som former vår opplevelse av verden. Disse elementene er ofte knyttet til logistikk som veier, veikryss, trafikkmaskiner og sentrale bylandskap. Farten, larmen og det hektiske livet er sentrale elementer i Magne Ryghs bilder. Utgangspunktene kan være stygge eller vakre, og de har et evig nærvær fordi vi oppelever dem daglig. Det er aldri selve motivet som er det viktige for Rygh. Dette er kun et hjelpemiddel til å fremstille en ide. Spenningsforholdet mellom dokumentasjon og subjektiv skildring blir en utfordring.
Både innenfor maleri, grafikk og tegning arbeider Rygh i et realistisk formspråk. I flere av disse bildene har han poengtert de rent maleriske sidene ved motivet. Med energiske penselstrøk har han bevisst utnyttet kontrastene mellom bygningskroppenes statiske preg og bytrafikkens fartsfylte bevegelse.

Selv sier Magne Rygh:
Mitt virke som bymaler begynte i Oslo-Øst på slutten av 70 tallet. Det har falt seg slik at denne interessen for bydelen fremdeles består, særlig interessen for det vi ser hver dag uten egentlig å se det…

-Den bokstavlig talt rivende utviklingen har således for meg fått en egen verdi som kunstnerisk prosjekt. Som et langt tid bilde på samfunnsutvikling, hvor turbokapitalismen sitter i salen og styrer rittet, men også på de eksistensielle spørsmål om vår tid.
Modernitetens grunnideer, fornuft, frihet og framskrittstro er alle under press.
Fornuft og ytringsfrihet trues av religion. Troen på at utvikling betyr fremskritt er også blitt skral. Disse prosesser er altså langt fra smertefrie. Det er mitt håp at denne følelsen av kamp mellom destruksjon og konstruksjon også er til stede i mine bilder.

-Under et opphold i Spania laget jeg en serie monotypier, som jeg håper uttrykker et pusterom, et stille byrom, i kontrast til Oslobildene.
De har også titler fra en annen tid og et annet rom. La città ideale er et berømt maleri (Idealbyen i Urbino) av en ukjent renessansekunstner som uttrykker troen på harmoni som en rasjonell kategori. -Mine varianter er nok mindre faste i den troen.

Magne Rygh er født i 1947 Rygh er utdannet ved Kunstskolen i Trondheim 1966-67, Statens Håndverks -og Industriskole 1967-72 og Statens Kunstakademi 1972-76.

Hilde Vemren
Hilde Vemren har et ekspressivt og koloristisk billedspråk. Hun har tidligere uttalt at: stilleben-tradisjonen i klassisk forstand har alltid hatt en magisk tiltrekning på henne. Hun er tro mot det tradisjonelle maleriet, og hennes bilder uttrykker livskraft og energi. Hun utnytter dekorative elementer og dristige fargekombinasjoner

Selv sier Hilde Vemren;
-I dagens kunstverden har ordet fått hegemoni over bildet i en grad at den verbale tolkningen er viktigere enn selve kunstverket, die antitheoretische shutzmauer er min kommentar til denne situasjonen.

-Jeg henter her ut elementer fra kunsthistorien, fra veggmalerier i Pompeii til 60-talls mønstre på akryltepper utført av ukjente formgivere, som vi alltid har hatt i våre omgivelser, – uten tolkninger.
-Som en humle som flyr, lykkelig uvitende om at fysikkens lover skulle tilsi at den ikke kan fly.
-Min «mur» henspeiler til muren som ble reist i Berlin etter 2. verdenskrig. Kommunistregimets desperate svar på trusselen fra vestlig kapitalisme. Muren i Berlin stod fra 1961 til 1989. Jeg tror ikke at murer løser konflikter, ei heller en skigard, men det er en metafor.

Hilde Vemren er født i 1953, utdannet ved Statens håndverks – og kunstindustriskole 1970 – 74 som keramiker og arbeidet en tid ved Porsgrunds Porselænsfabrik, deretter var hun elev ved Statens Kunstakademi i 1977-81.

Morgenstemning (2012) — Magne Rygh
Morgenstemning (2012) — Magne Rygh
Morgen ved Operaen (2012) — Magne Rygh
Morgen ved Operaen (2012) — Magne Rygh
oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Hilde Vemren
oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Hilde Vemren
Fredagspanelet (2012) — Hilde Vemren
Fredagspanelet (2012) — Hilde Vemren
oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Hilde Vemren
oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Hilde Vemren
Portrett, forstørret Pollaiolo - 1443-1496 (2012) — Hilde Vemren
Portrett, forstørret Pollaiolo - 1443-1496 (2012) — Hilde Vemren
Stilleben – utsnitt forstørret F. Claesz. Van Dijck 1613 (2012) — Hilde Vemren
Stilleben – utsnitt forstørret F. Claesz. Van Dijck 1613 (2012) — Hilde Vemren
Fresker Herculaneum og Pompei Romertid (2012) — Hilde Vemren
Fresker Herculaneum og Pompei Romertid (2012) — Hilde Vemren
Plysjduk fra bestefars kapteinslugar – ca 1900 (2012) — Hilde Vemren
Plysjduk fra bestefars kapteinslugar – ca 1900 (2012) — Hilde Vemren
Ikon Andrej Rublev - 1360-1427 (2012) — Hilde Vemren
Ikon Andrej Rublev - 1360-1427 (2012) — Hilde Vemren
Morgenlys (2012) — Hilde Vemren
Morgenlys (2012) — Hilde Vemren

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern