Kunsthistorie på Kunstnerforbundet
26.10.23, kl. 18:00

Kunsthistorie på Kunstnerforbundet #14: Ragnhild Aamås - De skulle heller lage egne maskiner

De skulle heller lage egne maskiner — Undersøkelser i Kunstnerforbundets arkiv 1910-2023

Velkommen til lansering og samtale med kunstner Ragnhild Aamås og kunsthistoriker og arkivar Sissel Ree Schjønsby, torsdag 26. oktober kl. 18.00

Den fjortende utgaven av Kunsthistorie på Kunstnerforbundet er lansering av en serie lydverk og postkort av Ragnhild Aamås. I den forbindelse blir det også en samtale med Aamås og Sissel Ree Schjønsby.

Aamås har undersøkt Kunstnerforbundets utstillingsarkiv som går tilbake til stiftelsen i 1910 og gir et unikt, historisk innblikk i norsk kunstoffentlighet. Gjennom arkivprosjektet har Aamås laget en serie på fem lydverk som tar opp tema hun har sporet i arkivet, under arbeidstitlene: Kjensla av arkivet; byen; Backer; Else Christie Kielland og Negative Capability. De korte, soniske mikroessayene, som utgjør lydverkene, responderer på historien som er lagret i utvekslingen mellom Kunstnerforbundet og kunstnerene siden 1910, og den påfallende samtalen om rom og virkningen av rom på mennesker, er gravitasjonspunkt for arbeidet. 

Lydverkene lanseres sammen med en serie postkort, med lenker for avspilling av lydverkene, og med bilder som har dukket opp i løpet av arbeidet. Formatet postkort kom Aamås frem til i møte med de mange utdaterte media i arkivet. Postkortet svarer nærmest til en tekstmelding, med sitt begrensede skriftområde og (tidligere) kjappe levering. Den uformelle formen inviterer en fanging av inntrykk og tanker, som svarer til noe kunstneren ønsker å oppnå i lydverket «De skulle heller lage egne maskiner». Tittelen er et sitat fra Ragnhild Keysers observasjoner fra sin maleundervisning innen plankubisme i Paris på 1920-tallet.

Dette er det andre av tre arrangementer denne høsten knyttet til Kunstnerforbundets pågående arkivprosjekt. Formålet er å sikre dokumentasjon, tilgjengeliggjøring og aktualisering av arkivmaterialet gjennom en rekke formidlingsprosjekter. Sammen med kunstnerne Elise Storsveen og Helene Duckert, er Ragnhild Aamås De skulle heller lage egne maskiner — Undersøkelser i Kunstnerforbundets arkiv 1910 én av tre produksjoner som utforsker arkivet.

Les mer om Kunstnerforbundets arkiv.

Ragnhild Aamås (f. 1984 i Volda) er basert i Oslo. Hennes skriftmotiverte praksis forgrener seg til skulptur, installasjon, performance og sammenstillinger med funnet materiale i ulike media. Aamås har studert filosofi og arkeologi ved Universitetet i Oslo, MRes Art Exhibition Studies ved Central Saint Martins College of Arts and Designs, og har en mastergrad fra Kunstakademiet i Oslo i 2012. Nylige utstillinger og framføringer inkluderer utstillingen Stein hard mjelk, Kunstnerforbundet (2022), operaverkene Echopraxia, Swallow/Autarkia, Vilnius (2021), og As we worry we dance (AWWWD), Kunsthall Oslo (2021), som en del av kunstnergruppen infopsin, og med eget virke i Brudaholen ved Altan (2021), og SQUEEZ ved She Will (2020). Mellom 2015 og 2021 var Aamås en av drivkreftene bak det kunstnerstyrte visningsrommet Podium Oslo. Aamås bidrar jevnlig med tekster til Kunstkritikk og har publisert tekster i Periskop, Billedkunst og Artnews.lt.

Sissel Ree Schjønsby er utdannet kunsthistoriker og tekstildesigner. Hun har bred erfaring som prosjektleder, redaktør, kurator og har arbeidet med en rekke kunstsamlinger i offentlige institusjoner og private konsern, utsmykninger og flere arkivprosjekt. I 1995-1997 ledet hun Utsmykkingsfondet for offentlige bygg (nå KORO). I 1998 startet Schjønsby og Anne Wiland Kunstcentralen, et prosjekt- og rådgivningsfirma innen flere kunstfelt. Schjønsby har hatt flere styreverv, blant annet i Galleri Format og Bildende Kunstneres Hjelpefond, og er nå prosjektleder for Kunstnerforbundets arkivprosjekt. Hun har skrevet en rekke tidsskriftsartikler, katalogtekster og kritikker om kunsthåndverk og tekstilkunst.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og vil foregå på norsk.

Kunsthistorie på Kunstnerforbundet er en arrangementsrekke som undersøker forbindelser mellom nyproduksjon og relevante problemstillinger gjennom større tematiske og gjerne historiske refleksjoner. Seminarrekken som ble startet i 2018 har inkludert ulike tematiske tilnærminger som spenner fra kunst og økologi til kunstens markeder og prissetting av kunst, til akttegning og performativt foredrag om å bli udødelig.

Arrangementet er et formidlingstiltak i regi av Atelier Kunstnerforbundet, et skreddersydd utviklingsprogram og produksjonslokaler for kunstnere i Kunstnerforbundets egne lokaler og er støttet av Sparebankstiftelsen, Talent Norge og Fritt Ord. 

Arrangementet foregår i Atelier Kunstnerforbundet i 4. etg med trapper. Kunstnerforbundet er ikke universelt utformet, men vi arbeider med et prosjekt som skal bedre tilgangen til bygget. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om dette.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern