Kunstnersamtale
05.10.23, kl. 18:00

Marit Tingleff og Christian Steel

Vi inviterer til en samtale mellom kunstner Marit Tingleff og Christian Steel, biolog og generalsekretær i Sabima. Samtalen vil foregå i Vindussalen torsdag 5. oktober kl. 18-19. Velkommen!

Samtalen tar utgangspunkt i Tingleffs utstilling Ornamenter fra våtmark, skog, luft og vann og hennes potteprosjekt. I Vindussalen har Tingleff plassert blomsterpotter tett i tett. Stiklingene som spirer opp av torvfri jord, springer ut fra et kollektivt fundert planteprosjekt. Pottene har hun dreid og dekorert med farge- og glasurrester i verkstedet, og inntektene fra salget går i sin helhet til miljøorganisasjonen Sabima, og deres arbeid med “REDD MYRA”. Samtalen vil blant annet komme inn på sammenhengen mellom kunst og natur.

Marit Tingleff er en norsk keramiker. Hun lager monumentale arbeider hvor hun utforsker de maleriske mulighetene i det keramiske materialet. Arbeidene hennes er inspirert av gammel norsk pottemakerkunst, omformet til et meget personlig og moderne formspråk, ofte med natur som underliggende inspirasjon. Tingleff er særlig kjent for sine store fat med en sterkt dekorativ kraft. Hun er representert ved mange museer, som bl.a. Designmuseum Danmark, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, KODE-museer, Victoria & Albert Museum og Nasjonalmuseet.

Christian Steel er biolog og generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima og var vinner av Naturviterprisen i 2022, som deles ut til en faglig dyktig naturviter som har fremhevet naturviterfagene, drevet god formidling og medvirket til en bærekraftig utvikling av samfunnet. Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold, ved å foreslå politiske løsninger og spre kunnskap om økologiske sammenhenger.

Det blir stadig mindre myr. Vi trenger myra fordi trekkfuglene raster og insektene vrimler der. Myra holder på vann og reduserer flomfaren, og den lagrer enorme mengder karbon – noe som er bra for klimaet. Sabima jobber for et forbud mot torvuttak fra myr og for en strengere myrpolitikk generelt.

Les mer om hvorfor myra er viktig og om Sabima sitt arbeid for å redde myra.

Samtalen vil foregå på norsk og arrangementet er gratis og åpent for alle.

Arrangementet er et formidlingstiltak i regi av Atelier Kunstnerforbundet. Atelier Kunstnerforbundet er et skreddersydd utviklingsprogram og produksjonslokaler i Kunstnerforbundets egne lokaler og er støttet av Sparebankstiftelsen, Talent Norge og Fritt Ord. 

Arrangementet foregår i Vindussalen i 1. etasje med trapper fra inngangen. Kunstnerforbundet er ikke universelt utformet, men vi arbeider med et prosjekt som skal bedre tilgangen til bygget. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om dette.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern