Utstillingsåpning / Čájáhusrahpan
30.05.24, kl. 18:00

Gálgat mohkiid, duogŋat gokčasiid

Årets Juniutstilling, Gálgat mohkiid, duogŋat gokčasiid tar for seg samisk tilstedeværelse, eller fraværet av den, i Kunstnerforbundets historie. Utstillingen tar utgangspunkt i minneutstillingen for John Savio i 1939, og Kunstnerforbundets mangeårige, men nå glemte kontakt med samiske duodjiutøvere.

Utstillingen åpner torsdag 30. mai kl. 18-20, og varer til og med 30. juni 2024.

Den samiske grenevevstradisjonen og Savios kunstnerskap knyttes opp til verk av 13 samtidskunstnere og duodjiutøvere fra ulike generasjoner med samisk tilknytning.

Hvilke samiske fortellinger finnes i fornorskningstiden og etterkrigstiden? Og hvilke fortellinger vil det være rom for i tiden etter Sannhet og forsoningskommisjonens arbeid? Juniutstillingen ønsker å tette hull i veven og bringe frem glemte historiske hendelser.

Den nordsamiske utstillingstittelen Gálgat mohkiid, duogŋat gokčasiid tar i bruk termer fra grenevevstradisjonen, og betyr å gre og vikle ut de buklende renningstrådene i veven, å tette hull i sengeteppene. Samiske håndvevde grenetepper har tradisjonelt blitt brukt som sengeteppe, dekke over oppakningen i pulken, og som teltduk på lávvuer og gammer. Tittelen henspeiler også til å finne og løfte frem komplekse og tildekte fortellinger.

Deltakende kunstnere: Monica L. Edmondson, Bente Geving, Mihkkal Hætta, Elina Juopperi, Márjá Karlsen, Elina Waage Mikalsen, Hilde Skancke Pedersen og Gerlinde Thiessen, Irene Rasmussen, Gjert Rognli, Mary Ailonieida Sombán Mari, Lada Suomenrinne, Silje Figenschou Thoresen og Jostein Venås.

Kunstnerforbundets salgsavdeling viser verk av blant andre Geir Tore Holm, Naina Helén Jåma, Laila Kuhmunen, Laila Labba, Eiril Linge, Christin Løkke, Britta Marakatt-Labba, Tonje Plur, Margrethe Pettersen, Ingemund Skålnes, Pia Jannok og Ove Stødle.

Gálgat mohkiid, duogŋat gokčasiid er kuratert av kunstner, kurator og kommunikasjonsansvarlig i Kunstnerforbundet, Raisa Porsanger, i samarbeid med kurator Martina Petrelli, Atelier Kunstnerforbundet.

Lørdag 1. juni holder kurator Raisa Porsanger omvisningstur på nordsamisk i Gálgat mohkiid, duogŋat gokčasiid samt Britta Marakatt-Labbas utstilling «Sylkvasse sting» i Nasjonalmuseet. Turen starter kl. 12.00 i Nasjonalmuseet (krever inngangsbillett), deretter går vi videre til Kunstnerforbundet (gratis) ca. kl. 13.

Tirsdag 18. juni inviterer vi til Kunsthistorie på Kunstnerforbundet med Monica Grini og Isalill Kolpus om samisk kunst og John Savio.

Utstillingsplakaten er illustrert og designet av Kine Yvonne Kjær.

Utstillingen varer tom. søndag 30. juni.

Les mer om utstillingen her.

Geassečájáhus
Gálgat mohkiid, duogŋat gokčasiid
30.05 – 30.06.2024
Kunstnerforbundet

Bures boahtin geassečájáhussii Gálgat mohkiid, duogŋat gokčasiid mii čalmmustahttá sámi čájáhusaid ja dáhpáhusaid jagiid mielde Kunstnerforbundeha historjás. Čájáhusa vuolgga lea earret eará lea sámi dáiddára John Savio muitučájáhus 1939:s ja dan dovddameahttun oktavuođa Kunstnerforbundet ja sámi duojáriid gaskkas.

Čájáhus gođđá muitalusaid ránuid birra ja mo John Savio dáiddabarggut leat movttidahttán boahtevaš dáiddárbuolvvaid, oktan dáidagiid golbmanuppelot dáiddáriin geain lea oktavuohta Sápmái.

Makkár sámi muitalusat ledje dažaid servodaga gokčasa vuolde don dolin, dáruiduhttima áiggis ja maiddái maŋŋá go mahkkáš heaittihuvvui? Ja makkár mohkkohallamiid darbbašat gálgat maŋŋá Duohtavuođa ja soabahankommišuvnna barggu ja raporta álmmuheami? Dáidagiid bokte gieđahallat vel mo dáruiduhttin lea váikkuhan mo mii geahččat identitehta ja sohkabealrollaid.

Čájáhusas leat mielde Monica L. Edmondson, Bente Geving, Mihkkal Hætta, Elina Juopperi, Márjá Karlsen, Mary Ailonieida Sombán Mari, Elina Waage Mikalsen, Hilde Skancke Pedersen ja Gerlinde Thiessen, Irene Rasmussen, Gjert Rognli, Lada Suomenrinne, Silje Figenschou Thoresen ja Jostein Venås. Dasto čájehit vel govaid John Savios, giehtagođđujuvvon ránuid, boares áviisaartihkalat ja vuosttaš sámegielat TV-prográmma.

Dáiddabuvdagis vuovdinmassin e.e. Geir Tore Holm, Naina Helén Jåma, Laila Kuhmunen, Laila Labba, Eiril Linge, Christin Løkke, Britta Marakatt-Labba, Tonje Plur, Margrethe Pettersen, Ingemund Skålnes, ja Pia Jannok guoktá Ove Stødlein.

Lávvardaga 1. b. geassemánus kuráhtor Raisa Porsanger doallá oahpisteami Gálgat mohkiid, duogŋat gokčasiid čájáhusas Kunstnerforbundehis ja Britta Marakatt-Labba čájáhusas «Bastilis sakkáldagat» Nášunalmuseas. Mii álgit Nášunalmuseas (ferte oastit billeahta) tii. 12.00, ja dasto dollet Kunstnerforbundehii (nuvttá) sullii tii. 13. Oahpisteapmi guktuid čájáhusain lea sámegillii.

Maŋŋebargga 18. b. geassemánus mii lágidit Kunsthistorie på Kunstnerforbundet gos Monica Grini ja Isalill Kolpus duollaba ovdanbuktimiid sámi dáidda ja John Savio birra.

Kine Yvonne Kjær lea sárgon ja hábmen čájáhusa plákahta.

Gálgat mohkiid, duogŋat gokčasiid čájáhusa lea dáiddár, kuráhtor ja Kunstnerforbundeha diehtojuhkinbargi Raisa Porsanger kuráhteren oktan Martina Petrelliin, Atelier Kunstnerforbundeha kuráhtor.

Čájáhus bistá geassemánu 30. beaivve radjái.

Loga eambbo čájáhusa birra.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern