Utstillingsåpning
11.01.24, kl. 18:00

Eline Mugaas, Monika Mørck, Steinar Elstrøm og Kristin Tårnesvik

Vi ønsker velkommen til åpning av det nye kunståret med nye utstillinger av Eline Mugaas, Monika Mørck, Steinar Elstrøm og Kristin Tårnesvik torsdag 11. januar 2024 kl. 18.00 – 20.00.

Eline Mugaas

Eline Mugaas

Steinar Elstrøm

Steinar Elstrøm

Kristin Tårnesvik

Kristin Tårnesvik

Utstillingsperiode: 11.01.2024 → 18.02.2024

Eline Mugaas
LØST INVENTAR
Overlyssalen

ArmHULE
BekkenGULV
BrystKASSE
BeinPLATE
GaneTAKET
HjerteKAMMER
HåndFLATE
KapilarVEGG
MuskelBJELKE
NeseSKILLEVEGG
PanneHVELVING
RyggSØYLE
SpiseRØR
TåreKANAL
ØreGANG
ØyeKROK

LES MER →

Monika Mørck
Den store veven
Vindussalen

Monika Mørck viser installasjonen Den store veven i Vindus­salen. Utstillingen inviterer til å betrakte tekstilene på nært hold hver for seg, som over­lappende fra avstand, i tillegg til å være en total­installasjon man kan bevege seg i. Mørck tar utgangs­punkt i tekstilens iboende egen­skaper og bruks­områder: Hvordan den avgrenser eller åpner opp et rom, og dens kulturelle rolle som pryd­tekstil der materialitet, struktur og orna­mentikk står i relasjon til omgivelsene og samtiden.

LES MER →

Steinar Elstrøm
Malerier og tegninger
Kabinettet

Steinar Elstrøm stiller ut malerier og tegninger, alle utført i 2023. Bildene har blitt til som en rekke innfall, uten åpenbar sammen­heng. Hvert bilde er ferdigstilt, sendt til inn­ramming, pakket og lagret. Dette har forhindret mulig­heten for å vurdere bildene i forhold til hverandre og som samlet virkning. Årsaken er ønsket om å utføre hvert bilde separat, ut ifra dets særegne iboen­het, uten en felles estetisk standard. Bildene vil forhåp­entligvis sprike i flere retninger. Utgangs­punktet for bildene er ofte syner som raskt nedtegnes, som så utføres gjennom omstendelige, famlende og feilende prosesser for å klargjøre motivet. I tillegg, håpet om at noe skal oppstå som ikke er beregnet, men som kommer fordi tilfeldighets­spillet mulig­gjør noe ukjent.

LES MER →

Kristin Tårnesvik
Ro i rett linje
Salene i 2. etasje

Kristin Tårnesvik viser en rekke nye tegninger på papir og skulpturer i tre. Den intuitive prosessen og lek med abstrakte former er gjennom­gående i hennes kunstnerskap. Tårnesvik kaller de abstrakte verkene sine for språk­løse. Det handler om å forlate språket og gå inn i en følelses­verden. Dette knytter seg også til Tårnesvik oppvekst i en sjøsamisk bygd der fornorsk­ningen har stått sterkt. 

Arbeidsprosessen starter ofte med én strek etter en annen på arket og motivet tegner seg sakte frem uten en klar plan om hvor det skal ende. Dette er en meditativ stund der det bevisste og ubevisste flyter over i hverandre. Tårnesvik er opptatt av å finne en rytme i et lang­som arbeid og komme på bølge­lengde med materialene.

LES MER →

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern