Den store veven
Den store veven, oversiktsbilde (2024) — Monika Mørck

Monika Mørck
Den store veven
Vindussalen
11.01.24 – 18.02.24

Monika Mørck viser installasjonen Den store veven i Vindussalen. Utstillingen inviterer til å betrakte tekstilene på nært hold hver for seg, som over­lappende fra avstand, i tillegg til å være en total­installasjon man kan bevege seg i. Mørck tar utgangs­punkt i tekstilens iboende egenskaper og bruksområder: Hvordan den avgrenser eller åpner opp et rom, og dens kulturelle rolle som prydtekstil der materialitet, struktur og ornamentikk står i relasjon til omgivelsene og samtiden.

Mørck bruker om igjen silke fra tidligere steds­spesifikke verk som har hengt ute og derfor bærer preg av naturens slitasje. Silken har deretter blitt bearbeidet med plante­trykk og innfarging med planter fra egen hage. Noen av arbeidene består av slitte vedsekker som er brettet ut og applikert på silke med broderisting. En serie med ullbroderi på vedsekker er laget ut ifra et regel­sett der kunstneren i samarbeid med sin assistent utforsker varia­sjoner av mønster. Et annet arbeid er utført med lappe­teknikken koreansk kvilting som gjør tekstilen lik på begge sider.

I Mørcks kunstneriske praksis er sam­spillet mellom hverdags­liv og kunst­nerisk utforskning sentralt. Hun veksler mellom inne- og utearbeid og arbeid tilpasset års­tidene. Kunnskaps­over­føring mellom genera­sjoner er også en del av prosessen. Arbeidene har sitt opphav i tekstil som noe intimt, hjemlig og trivielt, men også universelt. Tittelen Den store veven kan vise til hvordan tekstil­håndverket er rotfestet i hele vår historie, i hele verden, og hvordan det har gitt beskyt­telse, ly og mulighet til overlevelse. Tekstil­kunnskap er en felles­nevner som vi deler med alle kulturer, til alle tider, og kan skape et unikt møte­punkt for felles­skap. Den store veven er også brukt som metafor for hvordan alt henger sammen i gårdslivet. Med utførlig tekstilarbeid, blomster­mønster og farger påført direkte fra naturen ønsker Mørck å hedre kvinnelig og handlings­båren kunnskap som ikke har fått plass i historie­bøker og teori.

Monika Mørck (f. 1984) arbeider og bor i Trondheim. Hun har MFA i medium- og material­basert kunst fra Kunst­høgskolen i Oslo og har i tillegg utdannelse i tekstildesign fra Accademia Italiana, Firenze. Mørck har stilt ut ved bl.a. Soft Galleri i Oslo (2016), Bærum Kulturhus (2017) og Goblin i Nordre Follo (2022) samt gjort duo-utstillinger med Maia Birkeland på Osterøy Museum (2019), ved Hordaland Kunst­senter i Bergen (2021), på Galleri Format i Oslo (2021) og Trøndelag senter for samtids­kunst (2023). Mørck har også deltatt i flere gruppe­utstillinger, blant annet på Trøndelags­utstillingen i 2020 og 2022 og Årsutstillingen i 2021 på Sørlandets Kunst­museum. Mørck har også gitt ut publikasjonen A mother’s diary from Havrå i 2019 og gjort de sosiale kunst­prosjektene Sprettekafé i 2019 og Loose Ends i 2021.

Utstillingen har mottatt støtte fra Regionale prosjekt­midler (Kunst­sentrene i Norge), Billed­kunstnernes Vede­rlags­fond og Kultur­rådet.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern