Detalj fra maleri av Tyra Tingleff
Utstillingsåpning
11.08.22, kl. 18:00

Tyra Tingleff, Karen Kviltu Lidal, Siri Hjorth og Sebastian Makonnen Kjølaas

Velkommen til åpning av nye utstillinger med kunstnerne Tyra Tingleff, Karen Kviltu Lidal, Siri Hjorth og Sebastian Kjølaas torsdag 11. august kl. 18.00-20.00!

Utstillingsperiode: 11.08. → 11.09.2022

Tyra Tingleff
No Feeling is Final
Overlyssalen

I utstillingen No Feeling is Final presenterer Tyra Tingleff en serie nye malerier i stort format. Stående skråstilt ut fra veggene får de ruvende verkene en fysisk, nærmest kroppslig tilstedeværelse i rommet. 

Les mer om Tyra Tingleffs utstilling.

Siri Hjorth & Sebastian Makonnen Kjølaas
Mord i parapsykisk selskap
Vindussalen og kabinettet

Et alternativt, spekulativt, esoterisk mordmysterium. 

I utstillingen Mord i parapsykisk selskap presenterer Hjorth & Kjølaas et fiktivt mordmysterium om Emanuel Vigeland (1875 – 1948) med en serie tegninger, og originale verk lånt fra Emanuel Vigelands stiftelse.

Les mer om Hjorth & Makonnen Kjølaas sin utstilling.

Karen Kviltu Lidal
Min arkitektur
Salene i 2. etasje

Karen Kviltu Lidal arbeider med vev, performance, installasjon og tegning, med tekstil som viktigste referansepunkt. Gjennom veven utforsker Lidal samspillet mellom tanke, logikk og kroppslig erfaring, og hvordan arkitektur relaterer seg til kroppen, til kjønn, til individet og det sosiale. 

Les mer om Karen Kviltu Lidals utstilling.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern