Kirsti Aall

--
Figur III (1997) — Kirsti Aall
På kne (2004) — Kirsti Aall
Figur III (1997) — Kirsti Aall

Født 1944

UTDANNELSE
1976 – 1979 Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
1979 – 1983 Statens Kunstakademi

SEPARATUTSTILLINGER prosjekter - i utvalg
1997 Oslo Kunstforening
1994 Italienske skolen, Oslo
1993, 1988, 1986 Kunstnerforbundet, Oslo
1990 Galleri Funch Nora i Sverige
1989 Sarpsborg Kunstforening
1986 Galleri Graphique, Fredrikstad
Galleri Rakeng, Halden

GRUPPEUTSTILLINGER prosjekter - i utvalg
1992 Galleri Bærum Kunsthåndverk, Bærums Verk
1988 “Istedet for Munch” Munch-museet, Oslo
1987 “Dyr og demoner”, Oslo Kunstforening
1986 Sforzeseco, Milano
1984 Festspillene i Bergen
1983 Festspillene i Bergen
1982 Festspillene i Bergen
1981 Festspillen i Bergen

UTSMYKNINGER
1994 Sunnaas sykehus, Oslo
1990 Hafslund Nycomed A/S
1988 Universitetet i Tromsø
1987 Sunnaas sykehus, Oslo
1984 Selvaag bygg, Oslo
1982 Tinghustorget, Trondheim

INNKJØPT AV
Østfold Fylkeskommune
Fredrikstad kommune
Nesodden kommune
Riksgalleriet
Sødermanns Län Sverige
Örebro Län Sverige
Oslo kommunes kunstsamlinger

ÅRS- ELLER LANDSDELSUTSTILLING
1980 - 1982,
1986 - 1992 Høstutstillingen

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern