Knut Rumohr

--
Komposisjon 1 (1973) — Knut Rumohr
Sommerlandskap (1998) — Knut Rumohr
Stonehenge #41 (1978) — Knut Rumohr
Hest 56 (1981) — Knut Rumohr
Fjell (1971) — Knut Rumohr
Naturinntrykk #78 (1998) — Knut Rumohr
Foss #13 (1974) — Knut Rumohr
Fjordparti #66 (1973) — Knut Rumohr
Landskap nr 74 (1987) — Knut Rumohr
Komposisjon 15A (1973) — Knut Rumohr
Svaberg #26 (1978) — Knut Rumohr
Isbre #72 (1986) — Knut Rumohr
Vinter #2 (1973) — Knut Rumohr
Komposisjon 11a (1973) — Knut Rumohr
Bilvei (1971) — Knut Rumohr
Sammenstøt #32 (1971) — Knut Rumohr
Myrlandskap #39 (1973) — Knut Rumohr
Stonehenge C (1971) — Knut Rumohr
Komposisjon 11b (1973) — Knut Rumohr
Komposisjon 1 (1973) — Knut Rumohr
Stein 5b (1973) — Knut Rumohr
Steiner #20 (1990) — Knut Rumohr
Foss II (1973) — Knut Rumohr
Stonehenge #57 (1978) — Knut Rumohr
Fjell (1977) — Knut Rumohr
Stonehenge #42 (1978) — Knut Rumohr
Fjellvann 60 (1983) — Knut Rumohr
U.t. (1973) — Knut Rumohr
Innestengt figur 16 (1973) — Knut Rumohr
Ansikt II (1989) — Knut Rumohr
Bilvei 23, spesialtrykk (1973) — Knut Rumohr
Fjellside (1976) — Knut Rumohr
Ansikt IV (1973) — Knut Rumohr
U.t. (1973) — Knut Rumohr
Ansikter (1982) — Knut Rumohr
Komposisjon 7 (1973) — Knut Rumohr
U.t. (2000) — Knut Rumohr
Fra Stongehenge (1978) — Knut Rumohr
Stein 5a (1973) — Knut Rumohr
Vestlandsfjord #58 (1981) — Knut Rumohr
Vintersol (1974) — Knut Rumohr

f. 1916 - d. 2002

UTDANNELSE
Bergen Kunsthåndverksskole 1934
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1935-1941 (Per Krogh og Olaf Willums)
Statens Kunstakademi 1938-1941 (Jean Heiberg og Georg Jacobsen)

SEPARAT- OG KOLLEKTIVUTSTILLINGER
Fra 1937 deltok han på en lang rekke separat- og kollektivutstillinger i Norge og i utlandet.
Han debuterte på Høstutstillingen i 1939.

MUSEER OG SAMLINGER
Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Museet for samtidskunst, Norsk Kulturråd, Oslo Kommunes kunstsamling, Norges Bank, Lillehammer Bys Kunstsamlinger, Victoria and Albert Museum, London, Arkivmuseet, Lund, Gøteborgs Konstmuseum, Tønder Museum. Representert i en rekke faste samlinger i Norge og i utlandet.

STØRRE ARBEIDER
Hotell Viking, Hotell Continental, Kvikne Hotell, Sjøkrigsskolen, Dikemarks Sykehus, Høyanger Samfunnshus, Sogndal Gymnas, Lærdal Rådhus.

TEPPER
(vevet av A. Knutzon)
SAS Hotellet og diverse ambassader

UTSMYKNINGSKONKURRANSER
Stortingsbygningen
Håkonshallen

PRISER
Leikanger Kommunes Kulturpris 1985
Sogn og Fjordane Fylkeskulturpris 1998

Kunstneren har utført en rekke illustrasjonsarbeider og teaterdekorasjoner.

LITTERATUR OG TV PROGRAMMER
Kunstnerens verker og hans arbeid er beskrevet i en rekke bøker og artikler, bl. a. ”Knut Rumohr” av Jan Askeland og Halvdan Ljøsne i 2000.
Hans kunst og arbeider er omtalt i TV-programmer, tidsskrifter og verker og i rekke avisanmeldelser.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern