Kunstnerforbundet ávvuda Sámi álbmotbeaivvi

Bures boahtin Sámi álbmotbeaidoaluide Kunstnerforbundehas, vuossárgga 6. beaivve guovvamánus. Marita Isobel Solberg doallá performánssa dii. 13.00, ja musihkka- ja performánsadáiddajoavku MARAS doallá konseartta dii. 18.00. Dáiddačájáhus Giđđadálvi nuppi ceahkkis čájeha olu sámi ja kveana dáidagiid.

Marita Isobel Solberga performánssas čájáhusrahpamis, ođđajagemánu 12. beaivi

Dii. 13.00

Marita Isobel Solberga doallá performánsa

Marita Isobel Solberggas lea ođđa dáiddačájáhus Kunstnerforbundehas, Agálaš čuolbma / Valknute / Valknut, mii bistá guovva­mánu 19. beaivvi rádjai. Sámi álbmotbeaivve čájeha Solberg ođđa performáns­dáidaga ja bovde ođđajage­seremonijái ja buhtastan­rituálii. Son áigu baldit eret baháid ja vášuid ja buktit doaivvu, inspirašuvnna ja ođđa návccaid dálá dilláid ja boahteáigái. Performánsa lea inspirere­juvvon ođđa­beaigállát nammasaš dološ árbevierus Olmmáivákkis. Solberga ruovtto­báikkis lávejit ođđa­jage­ruohta coggat máskka maid leat duddjon čáđa­gaskka vássán jagi ja vázzit fárrolága ráiddus vákki čađa. Loahpas de bálkestit máskkaid dollii ja buot vássán baháid ja vášuid boaldit eret.

Performánsa álgá Ráđđeviesu olggobealde ovtta áigge ja bovde buohkaid Kunstnerforbundii sisa. Gallerija doallá rabas maŋŋá doaluid. Solberga čájáhus lea vuosttaš ceahkkis. Nuppi ceahkkis lea vel searra čájáhus sámi dáidagiiguin kuraterejuvvon erenomážit Sámi álbmotbeaivvi ávvudeami dihtii.

Dii. 18.00

MARAS konsearta

MARAS čuojahit musihka mii boktá gamolaš, poehtalaš ja psykedelálaš jietnaluonddu mas vuhttujit árvvas árbevierut. MARAS lea musihkka- ja performánsadáiddajoavku mii alo lea jođus ja golgamin. Dološ davvirikkalaš musihkkahámiid ja lávlunárbevieruid vuođul, nu mo juoigan, chant ja lávlun, sii dollejit guldaleaddji, intuitiiva ja hypnotalaš mátkái doaivvun dahkat váikkuheaddji sparai­demiid min millii.

Dán konseartta oktavuođas MARAS joavkku láhttut leaba Marita Isobel Solberg ja Risto Puurunen (Cleaning Women), ja erenoamaš ja hearvás vuogiin soai lávkeba lávdái.

Konsearta lea nuvtta ja lea sadji 50 gussiide. Ii darbbas ovdagihtii dieđihit. Doalut lea Atelier Kunstnerforbundehas mii lea njealjját ceahkkis ja mis dađi bahábut ii leat heaisa visttis.

<figcaption>MARAS: Marita Isobel Solberg ja Risto Puurunen. Gova lea Kirsty Whiten sárgon.</figcaption>
MARAS: Marita Isobel Solberg ja Risto Puurunen. Gova lea Kirsty Whiten sárgon.

Giđđadálvi

Sámi ja kveana dáidagat dáiddabuvddas

Giđđadálvi lea searra čájáhus kuraterejuvvon erenomážit Sámi álbmotbeaivvi ávvudeami dihtii. Čájáhusas nuppi ceahkkis beassá oaidnit ja oastit dáidagiid sámi ja kveana dáiddáriin ja eará dáiddabarggut main lea iešguđetláganat oktavuođat sámevuhtii. Dán čájáhusas leat maiddái girjjit sámi dáidda birra ja vel ođđa dáiddabarggut daža dáiddáriin ja dáiddaduojáriin.

Kunstnerforbundet áŋgiruššá čájehit sámi dáidaga guovdo Oslo gávpoga ja lea dáid maŋimuš jagiid lágidan sihke sierra­čájáhusaid ja doaluid sámi dáiddariiguin ja musihkáriiguin. Dáidda­buvddas fitne miehtá jagi oastimis sámi, daža ja eará dáidagiid ja dáidda­dujiid.

Čájáhusas leat mielde Hans Ragnar Mathisen, Hanne Grete Einarsen, Brit Fuglevaag, Geir Tore Holm, Christin Løkke, Åsne Kummeneje Mellem, Tonje Plur, Máret Ánne Sara, Marita Isobel Solberg, Marte Lill Somby, Erika Stöckel, Silje Figenshou Thoresen, Kiyoshi Yamamoto, Marsil Andelov Al-Mahamid ja eará dáiddárat.

Sámi kurahtor ja Kunsterforbundeha gulahallanbargi Raisa Porsanger lea hábmen čájáhusa.

Čájáhusat leat rabas sotnabeaivve 19. beaivvi guovvamánu radjai.

Publisert 1. februar 2023
Sist oppdatert 2. februar 2023

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern