Lars Sture ansatt som ny daglig leder i Kunstnerforbundet

Etter en omfattende prosess med behandling av 25 innkomne søknader, er styret i Kunstnerforbundet glade for å kunne annonsere at Lars Sture har takket ja til å lede Kunstnerforbundet.

<figcaption>Kunstnerforbundets nye daglige leder, Lars Sture — Foto: Kaja Bruskeland</figcaption>
Kunstnerforbundets nye daglige leder, Lars Sture — Foto: Kaja Bruskeland

- Med Sture får vi en engasjert, aktiv og ambisiøs leder, med solide evner til å arbeide med langsiktige perspektiver og et brennende engasjement for institusjonens kjerneverdier. Vi gleder oss stort over å kunne bringe hans erfaring, kunnskap og kompetanse inn i organisasjonen, sier styreleder Mattias Härenstam.

Gjennom sin mangeårige praksis både som kurator og kunstner har Sture hatt ansvar for en omfattende rekke utstillinger og prosjekter i institusjoner, museer og gallerier både i Norge og internasjonalt. De siste årene har Sture vært tilsatt som kurator i Norwegian Crafts hvor han leder utvikling av kunstnerisk innholdsproduksjon og står ansvarlig for organisasjonens teoriutviklingsprosjekter og internasjonale utstillingsprogram.

Sture var som ekstern konsulent med i planleggingen og etableringen av mastergrads-utdanningen i smykker på Central St. Martins College of Art/ University of the Arts i London, og ble senere programmets første studieleder. Han har siden vært tilknyttet en rekke undervisningsinstitusjoner på høyskolenivå i Storbritannia, Sverige og Norge som veileder, underviser, foreleser og som sensor, og har erfaring både som skribent og redaktør. Som kunstner kan Sture vise til omfattende utstillingsaktivitet og hans arbeider er kjøpt inn av en rekke muséer, samt offentlige og private samlinger. Sture har i tillegg hatt en rekke sentrale verv i samtidskunstfeltet, blant annet som medlem i Kulturrådets fagutvalg for visuell kunst. 

Sture kjenner institusjonen godt fra før, blant annet gjennom kurateringen av utstillingen Everyone Says Hello i 2019.

- Jeg ser fram til å ta fatt på oppgaven med å befeste og videreutvikle det kunstnerstyrte, ikke-kommersielle visnings- og formidlingsrommet som en kraftfull stemme i samtiden. Med sin over 100 års historie som en viktig plattform for kunsten, kunstneren og kunstnerøkonomien framstår Kunstnerforbundet i dag som en betydningsfull kunstinstitusjon i formidlingen av kunstfeltets perspektiver inn i samfunnsdebatten, uttaler Sture.

Sture har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen (nå Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitet i Bergen) i Skapende Kuratorpraksis (2012), Hovedfag (1992) fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (nå Kunsthøgskolen i Oslo) og Higher National Diploma (HND 1988) fra Epsom School of Art (Storbritannia). 

Sture tiltrer stillingen 1. august 2022 i et åremål på fem år. 

Ansettelsesutvalget har bestått av Mattias Härenstam (styreleder), Ingrid Lønningdal (styremedlem) og Anne Marte Archer (ansattrepresentant). Styret i Kunstnerforbundet består i tillegg til Härenstam og Lønningdal av Mari Slaattelid, John Raustein, Geir Harald Samuelsen og Margareta Bergman (vara).

Publisert 21. mars 2022
Sist oppdatert 24. mars 2022

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern