Open call: Atelier Kunstnerforbundet

Atelier Kunstnerforbundet tilbyr gratis arbeidslokaler for 4 kunstnere i perioden 20242026. Søk innen 31. oktober 2023!

OBS! Fristen for å søke om atelier er nå utløpt. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju, og endelig svar kan forventes i januar 2024.

Read the Open Call in English here. / Loga almmuhusa davvisámegillii dás.


Ønsker du å søke om atelierplass i Atelier Kunstnerforbundet? Vi har 4 atelier ledige i perioden mars 2024 til mai 2026. Vår søknadsportal er nå åpen. Søknadsfristen er tirsdag 31. oktober 2023.

Om Atelier Kunstnerforbundet
Atelier Kunstnerforbundet holder til i Kunstnerforbundets lokaler i Oslo sentrum, og er et atelierfellesskap, et nettverk av kunstinteresserte og nybrottsarbeid innen kunstformidling. Gjennom et to-årig program fremmer Atelier Kunstnerforbundet kunstnerisk og kulturell produksjon ved å tilby gratis atelierplass for kunstnere, i kombinasjon med et skreddersydd program rettet mot utvikling av deres praksis.

Atelier Kunstnerforbundet ligger i Kunstnerforbundets to øverste etasjer, og består av fire atelier med felles kjøkken og toalett, i tillegg er et stort loft tilgjengelig som prosjektrom. Loftet benyttes også til en rekke ulike arrangementer. Programmet benytter seg av 287 m2 av bygget og atelierene har egen inngang med tilgang døgnet rundt. 

Atelier Kunstnerforbundet har som målsetning å skape gode arbeidsforhold for kunstnere og å fremme kunnskapsdeling mellom kunstnere, kuratorer og andre faginteresserte. Gjennom ulike modeller for fellesskapsbygging har programmet et ønske om å nå nye brukere av kunst. Dette inkluderer blant annet workshops, kurs, seminarer, skriveaktiviteter, møter, omvisninger, besøk av ulike grupper og nettverk. Vær oppmerksom på at programmet er avhengig av årlig ekstern finansiering og tilgjengelige ressurser.

→ Les mer om Atelier Kunstnerforbundet.

Hvem kan søke?
Alle billedkunstnere, kunsthåndverkere og duodjiutøvere er velkomne til å søke om atelierplass, uavhengig av utdanning eller medlemskap i kunstnerorganisasjoner. Atelier Kunstnerforbundet er opptatt av å inkludere et mangfold i sitt program og vi oppfordrer alle kunstnere til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsnedsetting, alder eller seksuell legning. Vi tar imot søknader på norsk, samisk, skandinaviske språk og engelsk.

Visning i Atelier Kunstnerforbundet
Vi holder åpen visning i atelierene fredag 20. oktober kl. 15.00-18.00.

Vennligst merk
I solidaritet med den pågående ateliersituasjonen i Oslo, prioriterer Atelier Kunstnerforbundet kunstnere som ikke har andre atelierplasser. Unntak for materialbasert praksis med behov for verksted kan gjøres.

Atelier Kunstnerforbundet er et kollektivt atelierprogram med fokus på utvikling av kunstnerisk praksis. Søkere bør være interesserte i å engasjere seg i programmet med lokale og internasjonale utvekslinger, de andre atelierkunstnerne, samt med mangfoldet av ressurser som finnes i Kunstnerforbundets utstillingsprogram, nettverk og ulike publikumsgrupper.

Atelier Kunstnerforbundet er dessverre ikke tilgjengelig for bevegelseshemmede eller rullestolbrukere. Kunstnerforbundet er i gang med en langsiktig rehabiliteringsprosess av bygget. Har du spørsmål om tilgjengelighet i Atelier Kunstnerforbundet, ta gjerne kontakt.

Retningslinjer
Atelier Kunstnerforbundet har som mål å følge prinsipper for inkluderende feminisme, antirasisme og “safe spaces”.

Søknaden til Atelier Kunstnerforbundet består av:

1. Motivasjonsbrev med maksimalt 3 000 tegn inkludert mellomrom. Teksten må inneholde:

- Hvorfor du søker til Atelier Kunstnerforbundet
- En kort beskrivelse av din kunstneriske praksis, inkludert kritiske refleksjoner og tanker.
- Hva du ønsker å undersøke i din kunstneriske praksis mens du er en del av Atelier Kunstnerforbundet.

2. Ønsket atelier (se plantegning der atelierene er nummerert). Du kan krysse av for ett eller flere rom, eller la det stå åpent.

3. CV lastes opp som PDF-fil. Maksimal lengde: to A4-sider.

4. 10 JPG-bilder: Dokumentasjon av relevante prosjekter og/eller forskning som best representerer din praksis.

5. Inntil 3 linker til video- og/eller lydverk. Inntil 5 min. lengde. Dersom videoene/lydverkene er passordbeskyttet, husk å notere passord i søknaden.

Hvordan søker du?
Vi aksepterer kun søknader via søknadsportalen. Vi har dessverre ikke mulighet til å ta imot søknader på e-post eller som brev.
Søknadsportalen er åpen fra 3. oktober frem til søknadsfristen tirsdag 31. oktober ved midnatt.

Alle nye søkere må registrere en ny bruker, grunnet hensyn til personvern. Ved registrering og for hver pålogging vil du motta en e-post med en ny lenke til innlogging, i stedet for å opprette et passord. 

Du kan redigere og lagre søknaden frem til fristen. Fyll ut og send inn søknaden din i god tid før søknadsfristen for å unngå problemer og overbelastning på søknadsportalen. Det er ikke mulig å redigere en søknad som er innlevert.

Viktige datoer
20. oktober – Åpen dag. Besøk Atelier Kunstnerforbundet!
31. oktober – Søknadsfrist
19. desember – Personlig intervju i Atelier Kunstnerforbundet (hold av datoen!)

Svar på søknaden kan forventes innen januar 2024.

Atelier Kunstnerforbundets atelierplasser vil bli tildelt de utvalgte kunstnerne i to år, fra mars 2024 til mai 2026.

Jury
Atelier Kunstnerforbundets jury består av Lars Sture (daglig leder), Ingrid Lønningdal (styreleder), John Raustein (nestleder i styret), Anne Marte Archer (prosjektleder) og Martina Petrelli (kurator).

Spørsmål?
Ta kontakt med Anne Marte Archer (prosjektleder)
anne.marte@kunstnerforbundet.no / +47 23 31 02 40

Lykke til!

Fra utdelingen av Oslo Opens pris til Atelier Kunstnerforbundet — Foto: Jan Khür

Oslo Opens hederspris 2022

Atelier Kunstnerforbundet mottok Oslo Opens hederspris i 2022. Hedersprisen deles ut av styret i Oslo Open og hedrer og ærer dem som gjør en innsats for kunstnernes arbeidssituasjon – for atelier, produksjon og arbeidsvilkår.

Med utdelingen ønsker styret i Oslo Open å hedre Kunstnerforbundet for det betydningsfulle grepet som er gjort med å skape et nytt atelierprogram innenfor rammene av en etablert kunstinstitusjon. Dette grepet er ikke nytt, kunstnere har kombinert visningsrom og atelierfelleskap i lang tid – ja, det er faktisk så velkjent og utprøvd at det allerede tidlig i denne begrunnelsen kan anbefales for flere, både i og utenfor kunstfeltet. Men velkjent betyr dessverre ikke velbrukt. Så når en kunstinstitusjon med 100 års historie gjør dette grepet, fortjener det oppmerksomhet.

Les mer om Oslo Opens pris her.

Publisert 3. oktober 2023
Sist oppdatert 7. mars 2024

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern