Fra utstillingen Virksomheten, kuratert av PYTON. Fra venstre: Martin Sæther, Edvin Helseth, Oda Iselin Søndergard og Are Mokkelbost.

Påminnelser om muligheter – En samtale om bøker med Are Mokkelbost

Til utstillingen Virksomheten på Kunstnerforbundet har kuratorene PYTON invitert Are Mokkelbost til å lage en bokhylle med et utvalg favorittbøker om kunst, design og arkitektur fra egen samling. Vi ba han si litt om bøkene og kategoriene han samler på, koblingen til eget virke og drivkraften til formidling.

I forbindelse med Virksomheten, arrangerer Kunstnerforbundet torsdag 29. juni 2023 et bokbad med Are Mokkelbost og designer Aslak Gurholt. Mokkelbost vil vise frem bøker fra de ulike kategoriene i samlingen og sammen med Gurholt vil de snakke om forholdet mellom kunstnere og bøker, delingsøkonomi og mye annet.

Ved siden av sin praksis som billedkunstner, designer og musiker, har Mokkelbost de siste årene formidlet raust fra bøkene på sin Instagram-konto – bøker som indirekte speiler hans tverrfaglige praksis og generelle nysgjerrighet.

- Bøker er påminnelser om muligheter, og bare at jeg ser dem i hyllen gjør at de utøver en viss kraft. Jeg vil omgås med flere muligheter enn jeg klarer å ta inn, og veksler mellom å skumme og å finlese.

- Boksamlingen i denne utstillingen speiler kanskje noe av det samme blikket til PYTON. Virksomheten viser deres eklektiske samling med verk og objekter på tvers av generasjoner og kunstarter, og rommer et overskudd av informasjon og referanser.

Bøkene fungerer som inspirasjon og oppslagsverk i Mokkelbosts kunstneriske arbeid, og ved å formidle dem skapes det en videre dialog og gjensidig deling av informasjon. Han ser ikke på bøkene som kunst eller som noe eksklusivt, men da han ble spurt var det lett å si ja.

- Etter noen år på Instagram merket jeg at det egentlig er relativt få kontoer som er ordentlig rause med informasjon som ikke handler om dem selv. De kontoene jeg virkelig verdsetter handler om å dele et blikk og å gi tilgang til noe. Jeg har blitt mer bevisst på dette og ønsket å dele mer systematisk, ikke bare henvise til noe, men faktisk vise det.

Bokhyllen vises i utstillingssalen i andre etasje som er døpt Biblioteket, der publikum inviteres til å bla i bøkene og slå seg ned i en lenestol utformet av interiørarkitekten Edvin Helseth. Mokkelbosts boksamling er delt opp i flere åpne og overlappende kategorier, med et blikk som verdsetter estetisk arbeid på tvers av etablerte hierarkier og kunstarter. Vi spurte om han kunne utdype noen av disse kategoriene.

Hjem + arbeid = sant 

Denne kategorien tar for seg kunstnere, designere og arkitekter hvis hjem og i mange tilfeller studio er i et direkte og symbiotisk forhold til arbeidet. Dette er en viktig del av det PYTON representerer.

- Jeg er i konstant undring over hvordan folk flest bor, at det ble akkurat slik i en verden av muligheter. Å se hjemmene til de få som aktivt velger alle aspekter av omgivelsene sine på en friere måte som er i dialog med hva de gjør, gir håp i en verden preget av akutt strømlinjeforming, boligspekulasjon, effektivisering og kortvarige, idiotiske produkter. Noen ganger er det selvfølgelig et spørsmål om ressurser, men som oftest handler det mest om å gi omsorg over tid med de mulighetene man råder over.

Collage

- Etter år med lydeksperimenter på kunstakademiet, ga collagen meg tilgang til å jobbe med bilder igjen. Jeg har siden brukt denne metodikken som et omdreiningspunkt i over 20 år –  som arbeid i papir, som et pedagogisk verktøy og overført til andre materialer og teknikker. Derfor er det alltid mat i å lese om dem som bedriver grunnforskning i collage, om det er i bilde, maleri, tekst, musikk, film – eller på egen kropp.

Fra 2D til 3D

For en kunstner som har jobbet med todimensjonale bilder over lengre tid, har skulptur fremstått som en ny og krevende form for Mokkelbost. Han har derimot funnet en inngang ved å oversette prosesser som han kjenner fra klipping og liming i papir og eksisterende bilder, til det tredimensjonale. 

- Derfor søker jeg opp andre kunstnere som har gjort dette før meg, for å se om de har triks å tilby.

I tillegg til skulptur, har Mokkelbost også laget møbler av gjenbruksmaterialer. 

- Hyllen er laget med materialer fra den norske møbeldesigneren Peter Opsvik sin gamle trapp som husets nye eier gav bort gratis mot demontering. Hyllekantene er håndfrest, pusset og overflatebehandlet med tanke på at her skal fingrene lete etter boktitler. Det er et taktilitetsgrep inspirert av gamle bondemøbler som jeg også har brukt på krakker og bardisken på vinbaren Becco.

Peter Opsvik er også representert i Virksomheten med den kjente stolen Variable balans fra 1979.

Rare malere 

- Et uhyre upresist begrep, men samtidig må jeg innrømme at rarhet, både i norsk og svensk betydning, er en konstant higen – og ikke lett å faktisk få til. At noe fremmed virker kjent, og noe kjent virker fremmed, på en måte som engasjerer, ikke er påtatt og som får små ting til å føles viktig?


Outsider Art

- Dette er nok et problematisk uttrykk som i tillegg er vanskelig å avgrense. Uansett, for meg handler slike kunstnerskap mest om frihet innen begrensninger, en rikdom som oppstår i ytterkantene, ut fra en spesifikk metode og kontekst. De demonstrerer indirekte hvor ufri kunstverdenen kan være i sin selvbevissthet og dominante narrativ ved å vise hvordan reell autonomi og nødvendighet kan se ut.


Barn og kunst

- Jeg er interessert i forholdet mellom barn og det å tegne, lek og utformingen av leketøy – og kunst for barn. Dette handler gjerne om pedagogikk, selvutvikling og dannelse. Barn har maksimal innlevelse og minimal mestring, og driver frem sin egen utvikling i rasende fart. Dette krever ydmykhet fra oss voksne som scorer høyt på mestring og lavt på innlevelse. Kultur for barn er også et område der voksne uunngåelig projiserer sine idéer og ambisjoner på barnets verden. Dette synes jeg er interessant – både når det blir bra barnekultur, og når det egentlig ikke handler om barn i det hele tatt, men er et skalkeskjul for andre ambisjoner.

Publisert 23. juni 2023
Sist oppdatert 26. juni 2023

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern