<figcaption>Elise Storsveen, «Harriet Backer / Harriet Storsveen» (2023)</figcaption>
Elise Storsveen, «Harriet Backer / Harriet Storsveen» (2023)

Statistikk og fantasi

Elise Storsveens pamflett Statistikk og fantasi – Et dykk inn i Kunstnerforbundets utstillingshistorikk eller kunst jeg gjerne skulle sett og ting jeg lurer på er utgitt høsten 2023 av Atelier Kunstnerforbundet i forbindelse med Kunstnerforbundets jobb med arkivet (1910–). Formålet med arkivprosjektet er å sikre dokumentasjon, tilgjengeliggjøring og aktualisering av arkivmaterialet gjennom en rekke formidlingsprosjekter.

Sammen med kunstnerne Ragnhild Aamås og Helene Duckert, er Elise Storsveens Statistikk og fantasi én av tre prosjekter og tekstproduksjoner som utforsker arkivet. Hver av dem blir presentert som performancer høsten 2023.

Dette er et formidlingstiltak i regi av Atelier Kunstnerforbundet, et skreddersydd utviklingsprogram og produksjonslokaler for kunstnere i Kunstnerforbundets egne lokaler og er støttet av Sparebankstiftelsen, Talent Norge og Fritt Ord. 

Utdrag fra introduksjonen til pamfletten av Elise Storsveen:

«Med utgangspunkt i to oversikter over Kunstnerforbundets utstillingshistorikk har jeg prøvd å forstå litt mer av hvem, hva og hvorfor det kunstnereide Kunstnerforbundet er og har vært og hvordan det har fungert innad og utad. Jeg har nøye studert kunsthistoriker Anny B. Fremmerlids kronologiske liste over alle utstillere og utstillinger i Kunstnerforbundets første 100 år og sett igjennom alt som finnes i Kunstnerforbundets eget, ikke helt komplette, arkiv over verkslister, tekstpamfletter og utstillingskataloger. I tillegg har jeg snakket med andre som vet mer enn meg, husker lenger tilbake enn meg og har andre kunstpreferanser enn meg. Samtidig har jeg gravd i min egen hukommelse og benyttet meg av både akkumulert kunnskap og fri fantasi i mine konklusjoner. Men mest av alt har jeg villet stille spørsmål ved hva jeg vet og hva jeg tror og hvilke inntrykk og idéer som endrer seg av et dypdykk i historien til dette stedet jeg mener er så viktig for vårt kunstliv. Viktig fordi Kunstnerforbundet har eksistert så lenge og omfavnet så mange ulike kunstnere og nådd et langt større publikum enn mange andre visningssteder. Og det skal også sies at jeg på ingen måte er nøytral, men en som har vokst opp i Oslos kunstliv og dermed vært publikum i utallige utstillinger fra 1969 og opp til nå, er en aktiv del av kunstlivet som kunstner selv, stilt ut flere ganger i Kunstnerforbundet og er én av de 150 aksjonærene som faktisk eier stedet. Så la oss se på noe av hva jeg, som både ekstern og intern, fant da jeg begynte å lete.»

Basert på teksten, holdt Storsveen et foredrag som en del av arrangementsrekken Kunsthistorie på Kunstnerforbundet den 10. september 2023. Les om arrangementet her.

Pamfletten er risoprintet av Parabol Studio. Opplag: 100 eks.

Kunstnerforbundets arkiv 1910—

Kunstnerforbundet ble opprettet i 1910 av yngre profilerte kunstnere og er et av Skandinavias eldste kunstnerstyrte gallerier. Kunstnerforbundets komplette utstillingsarkiv gir et helt unikt historisk innblikk i norsk kunstoffentlighet, og inneholder verkslister fra alle utstillinger på Kunstnerforbundet fra 1910 og frem til i dag.

Kunstnerforbundets omfattende utstillingshistorikk inneholder komplekse fortellinger om synliggjøring og usynliggjøring, om likestilling og kunstnerpolitikk, om maktkamper og presseboikott, om innsamlingsaksjoner, spanskesyken, verdenskrig og kunsttyveri, høykultur og lavkultur, konflikter og uventede allianser.

Les mer om Kunstnerforbundets arbeid med arkivet.

Publisert 10. september 2023
Sist oppdatert 22. januar 2024

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern