Kjell Rylander
Uten tittel (2013) — Kjell Rylander
detalj av kat nr. 3 (2013) — Kjell Rylander
detalj av kat nr. 3 (2013) — Kjell Rylander
detalj av kat nr. 3 (2013) — Kjell Rylander
detalj av kat nr. 3 (2013) — Kjell Rylander
detalj av kat nr. 3 (2013) — Kjell Rylander
detalj av kat nr. 3 (2013) — Kjell Rylander
detalj av kat nr. 3 (2013) — Kjell Rylander
detalj av nr. 3 (2013) — Kjell Rylander
Uten tittel (2013) — Kjell Rylander
detalj av nr. 2 (2013) — Kjell Rylander
detalj av nr. 2 (2013) — Kjell Rylander
detalj av nr. 2 (2013) — Kjell Rylander
detalj av nr. 2 (2013) — Kjell Rylander
detalj av nr. 2 (2013) — Kjell Rylander
Uten tittel (2013) — Kjell Rylander
detalj av nr. 4 (2013) — Kjell Rylander

Rylander har siden starten av utdannelsesløpet på Konstfack i Stockholm undersøkt hvilke verdier som kan avdekkes og videreutvikles i tilknytning til det keramiske materialet. Tingene som inngår i undersøkelsene, er i hovedsak readymades og anonyme masseproduserte varer som gjennom kunstnerlig refleksjon ikles et nytt språk og innhold.

I utstillingen vises både nye og eldre arbeider. De eldre delene er fra Rylanders stipendiatutstilling, kontentum, 2011¹.

Allt som stöttar, bär och håller objekten i utställningen är av relevans, väggar, hyllor, podier och högar av papper fungerar som delar av skulpturer, detta är element som i en utställningssituation ofta är neutrala, de har stödjande funktioner, i, under, runt och bakom den ”egentliga” konsten och fungerar som ett kontentum i konstvärlden varje dag, utställningen framhåller deras närvaro och värde.
Till exempel har A4-papperet blivit en symbol för min utvidgade roll som konststipendiat. I den rollen förväntas jag föra min praktiska verksamhet närmare textbaserade förklaringar och kontextualisera min konst. A4-papper är ett standardformat, självklart och enkelt. Papperet förvarar tecken och symboler som därigenom blir till information och meddelanden. Pappret blir ett underlag, en sockel för tecken, och därigenom också en vidare transportör för dessa tecken och symboler. Ett dokument. En förvaringsplats. Ett fundament.

Utställningen innehåller, lera, porslin, papper, gips, lim, metall, arbetsbord/skrivbord, vita målade podium av trä, hyllor och hyllplan av mdf-skivor, trävägg av spånskiva, reglar, brädor, träplugg, skruv, samt obränd lera. Leran blir genom sin geologi och senare vid bearbetning till ett keramiskt föremål en sammanpressning och förtätning av vår historia, ett arkivmaterial.
-
¹Under åren 2009-2011 har jag varit stipendiat i det norska Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid och forskningsprojektet ”Kunstnerisk verdiskapning, et prosjekt om søppel og readymades, kunst og keramikk” (K-verdi). Forskningsprojektet har varit finansierat av Norges forskningsråds KULVER-program. Arbetet har genomförts vid Kunst- og designhøgskolen i Bergen, vid sektionen för keramik.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern