Arne Malmedal
Uten tittel (1991) — Arne Malmedal
Uten tittel (1991) — Arne Malmedal
Uten tittel (1991) — Arne Malmedal
Uten tittel (1991) — Arne Malmedal
Uten tittel (1991) — Arne Malmedal
Uten tittel (1991) — Arne Malmedal
Oversiktsbilde fra utstillingen (2013) — Arne Malmedal

I Kunstnerforbundets overlyssal vises en serie monokrome malerier av Arne Malmedal utført i perioden 1990-1994. Flere av maleriene ble vist i 1994 som en del av en større separatutstilling på Kunstnernes Hus, og var starten på Malmedals mangeårige beskjeftigelse med den monokrome flaten.
I de utvalgte arbeidene som nå vises i Kunstnerforbundet skimtes jevne penselstrøk i homogene flater utført i jordfarger. Variasjonene i strøkene og fargevalg forankres til naturen, samtidig som de maleriske grepene problematiserer og utforsker det helhetlige billedfeltets kvaliteter. Sentralt i forståelsen av Malmedals kunstnerskap er persepsjonen, betrakters erfaring og utforskning av verket og hans stadige evne til å formidle en abstrakt og harmonisk balansert virkelighet som inviterer til nærlesning og noe å strekke seg mot.

Malmedal har lenge vært en viktig aktør i det norske kunstlivet. Som etablerer og leder for grafikkavdelingen ved Statens Kunstakademi i Oslo på 1970-tallet, og som formann i direksjonen ved Kunstnernes Hus på 1980-tallet, bidro han til å vise en rekke viktige utstillinger for det norske publikum. Han tok sin utdannelse ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, 1956-1960, og holdt sin første separatutstilling i 1963. Malmedal har tidligere, i perioden 1979-2003, hatt fire separatutstillinger på Kunstnerforbundet.

I 2003 ble han hedret med en stor retrospektiv mønstring i daværende Museet for Samtidskunst som samme år forflyttet seg til Bergen Kunstmuseum. Siden 2007 har Malmedal jevnlig stilt ut på Galleri Riis i Oslo.

Parallelt med utstillingen i Kunstnerforbundet viser Malmedal nye malerier på Galleri Riis
(2.5 – 21.6) der referansen til naturen igjen er å finne.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern