Hilde Svalheim
Oversiktsbilde fra utstillingen (2013) — Hilde Svalheim
Utenfor katalog (2013) — Hilde Svalheim
Del av det store bilde (2013) — Hilde Svalheim
En levende og en død (2013) — Hilde Svalheim
Ecce Uomo (2013) — Hilde Svalheim
Ville hester (2013) — Hilde Svalheim
Fondvegg (2013) — Hilde Svalheim
Arbeidshest (2013) — Hilde Svalheim
Lille sal (2013) — Hilde Svalheim
Jeg ser (2013) — Hilde Svalheim
Død mann og dame med håndveske (2013) — Hilde Svalheim
Portrett (2013) — Hilde Svalheim

Svalheim viser nye malerier i en utstilling hun har kalt “Tragisk prosjekt”.
Sentralt i utstillingen står en serie bilder hvor mennesker i dag betrakter museets eldre malerier i store rammer.
Betrakterne er velkledde og velstelte, men maleriene på veggene viser kappekledde, halvnakne mennesker i lidelse, sorg og død.

Denne betraktningen av andres lidelse i avmakt, men også i fascinasjon, har dype røtter i vår kultur til kristendommens korsfestelse og død. Men vi møter den også i vår samtid hvor en hel verden, på trygg avstand, kan være vitne til andre menneskers lidelser i terror, krig og ulykker.

Samtidig kan bildene fortelle noe om maleriets evne gjennom historien til å fremstille stort alvor, og dets mulighet til å få oss til å se tilbake gjennom tiden. Kanskje kan de også fortelle noe om århundrenes evige fascinasjon for maleriet. Inneholder myten om at ethvert maleri speiler en bit av en lidelseshistorie likevel noe sant?

Svalheim er utdannet ved Statens Kunstakademi, har en lang utstillingsvirksomhet, og er kjøpt inn av Nasjonalmuseet og flere andre samlinger.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern