Tore Hansen
Kosmonaut (2013) — Tore Hansen
Frøgran (2013) — Tore Hansen
Vinter (2013) — Tore Hansen
Skogscene (2013) — Tore Hansen
Nordmannen (2013) — Tore Hansen
I den lyse skogen (2011) — Tore Hansen
Hvit elg (2013) — Tore Hansen
I granskogen (2013) — Tore Hansen
Mellom himmel og jord (2012) — Tore Hansen
Brent skog (2013) — Tore Hansen
Snø og granskog (2013) — Tore Hansen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2013) — Tore Hansen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2013) — Tore Hansen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2013) — Tore Hansen

Tore Hansen har alltid vært tilknyttet Finnskogen, både på idéplanet og i det mer konkrete.

Foruten billedkunst og natur, er inntrykk fra barndommen og oppveksten på Finnskogen Tore Hansens fremste inspirasjonskilde. Skog, dyr og en og annen ensom menneskeskikkelse dominerer motivkretsen. I et bevisst forenklet formspråk, i retning av urgamle tegn som vi kan kjenne igjen fra nordiske helleristninger eller fra såkalt primitiv kunst fra andre verdensdeler, søker han å få fram en slags essens av motivet. Han plukker ikke ut detaljer, men ser naturen som en enhetlig stor bevegelse, et totaluttrykk.

Bildene byr på mange tolkningsmuligheter og skildrer ofte en indre sinnstemning. De kan være preget av en stille humor og en dempet ironi, basert på menneskets forhold til og samspill med naturen.

Hansens produksjon kan også sees som et politisk budskap, knyttet til miljøødeleggelser og forurensning.

Tore Hansen tilhører en generasjon kunstnere som innførte er nytt fokus på maleriet i begynnelsen av 1980-tallet. Nå arbeider han vekselsvis med grafikk og maleri, og innenfor grafikken står tresnittet sentralt.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern