Atle Selnes Nielsen
Reservoar (2014) — Atle Selnes Nielsen
115 ° (2014) — Atle Selnes Nielsen
Flam (2014) — Atle Selnes Nielsen
Flam	 (detalj) (2014) — Atle Selnes Nielsen
Reservoar (detalj) (2014) — Atle Selnes Nielsen

Komposisjon for tre lunger

Atle Selnes Nielsen arbeider innenfor feltet kinetisk lydbasert kunst. I vindussalen viser han en installasjon bestående av tre hoveddeler.

Han forholder seg på samme tid både vemodig, humoristisk og eksistensielt til tematikken menneske - maskin - økologi. Installasjonen har et forløp som forteller en historie med mange ulike innfallsvinkler og assosiasjonsmuligheter. Utgangspunktet for all lyd og bevegelse er de tre lungene, som etter hvert som de puster ut luften, aktiviserer de andre delene som er satt sammen av tannhjul, høyttalere, mikrofoner, elektronikk, tomme hermetikkbokser og kranier av sjøfugl (replica).
I løpet av en omstendelig arbeidsprosess har gjenstandene blitt limt, skrudd, loddet og sveiset sammen, for å kunne spille sammen som et lite orkester der hver eneste gjenstand har sin nødvendige funksjon innenfor installasjonens egen logikk. Mikrobrytere, elektromagneter og ventiler sørger for at lyder og bevegelser styres på en rendyrket analog måte.

Som for mange lydkunstnere, kan et av utgangspunktene for arbeidsprosessen være tilfeldige feil som oppstår ved ukonvensjonell bruk av teknisk utstyr, og deretter bevisst feil bruk av utstyr. Dette kan være audio feedback – i enkleste form en mikrofon mot en høyttaler, uten noen konkret lydkilde.
Og nettopp dette fraværet av en synlig lydkilde, eller tvert om påtrengende tilstedeværende lydkilder i andre tilfeller, kan bringe oss nærmere det eksistensielle og økologiske alvoret Atle Selnes Nielsen selv legger i sitt kunstneriske prosjekt.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern