Karl Hansen
Ingen kan stoppe våren I (2014) — Karl Hansen
Et uventet øyeblikk (2014) — Karl Hansen
Ingen kan stoppe våren II (2014) — Karl Hansen
Home is where my art is (2014) — Karl Hansen
Non fate guerra al maggio (2014) — Karl Hansen
Ingen kan stoppe våren III (2014) — Karl Hansen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2014) — Karl Hansen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2014) — Karl Hansen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2014) — Karl Hansen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2014) — Karl Hansen
Marrakech (2014) — Karl Hansen

Karl Hansen stiller ut for tredje gang i Kunstnerforbundet og presenterer nye malerier og pasteller.

Han arbeider i en billedtradisjon der form, retning og bevegelse er vesentlig - med slektskap til den analytiske kubismen på tidlig 1900 tallet. Utgangspunktet er en fri tegneprosess, eller en slags «flyt», der skissene tar spontane og ukritiske former - for deretter å balanseres i en komposisjon og et figurlandsskap. Det foregår mye i hvert eneste bilde, byggekloss legges til byggekloss, farge mot farge. Historier anes glimtvis idet de også trekker seg tilbake. Enkelte ganger er motivene nesten på grensen av noe figurativt, men hele tiden insisteres det på en nonfigurativ komposisjon.

Selv om bildene har strenge komposisjoner fortsetter de tilsynelatende utover billedflaten og fortoner seg som et utsnitt av en større helhet. Komposisjonen lever i kraft av bevegelse og motbevegelser i linjespillet, i komplementære farger og kontrasterende valørfelter. Bildene invitere seeren til å lage stadig nye koblinger av disse elementene.

Bildene er som et puslespill, hvor hver eneste form er definert, samtidig som den innordner seg en helhet. Bildene på denne utstillingen gir oss likevel en annen og mer rommelig dimensjon enn det vi har sette hos Hansen tidligere. Det er også et noe annerledes fargespråk og linjebruk. Enkelt av bildene gir oss også et inntrykk av illusjon.

Selv sier Karl Hansen at årets utstilling viser en større frihet og en mer eksperimentell billedbruk - også koloritten er endret. Mens han tidligere arbeidet med en sinoberrødt grunntone, står fargene nå mer alene og blir direkte og kraftigere, samtidig som de er presise og balanserte, og ikke minst, svært personlige. Denne friheten har tvunget seg fram i nygjerrighet under den prosessen det er å male. Det har vært en utvikling som han beskriver som naturlig og som fortsettelse av eget arbeid - som å finne noe nytt rundt neste sving!

Han er utdannet ved Kunst- og håndverkskolen og Statens Kunstakademi i Oslo. Han har deltatt på en rekke kollektivutstillinger nasjonalt og internasjonalt og stilt ut flere ganger separat i Norge. Hans arbeider er representert i samlingen til Nordnorsk Kunstmuseum. Hans verk er også innkjøpt av blant annet Norsk Kulturråd, Statoil, Stortinget, Utenriksdepartementet, LCA – London Contemporary Art, Helse Midt-Norge, Mesta, Oslo kommunale kunstsamlinger, Lund kommune og Utsmykningsfondet for offentlige bygg.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern