Verena Winkelmann
Sone VI (2016) — Verena Winkelmann
Sone I (2016) — Verena Winkelmann
Sone X (2016) — Verena Winkelmann
Oversiktsbilde fra utstillingen (2016) — Verena Winkelmann
Oversiktsbilde fra utstillingen (2016) — Verena Winkelmann

Sone
Kunstnerforbundet er stolte av å presentere Verena Winkelmanns utstilling Sone i vindussalen. Winkelmann vil vise en serie nye fotografier med utgangspunkt i Verdal Fengsel. Dette er et pågående prosjekt som ble startet i november 2014. I 2017 vil Sone foreligge som bok. Kunstneren har fått fri tilgang til fengselet og besøkene har gitt henne innsyn i fengselsvesenet, de innsattes liv og bakgrunn, straff, plikter, rutiner, arkitektur og omgivelser. Som kunstprosjekt handler det grunnleggende om å fange inn en del av virkeligheten som vi vanligvis ikke har tilgang til.
Gjennom fotografiene følger vi Winkelmanns blikk på innsiden og utsiden av fengselet. Hun har fotografert de innsatte, omgivelsene, møbler, overvåkningskamera, spor etter føtter i bakken og lakenballer. Verdal Fengsel er et lavrisikofengsel plassert tett på omgivelsene rundt, det befinner seg bolighus rett på utsiden og gjennom gjerdene kan man titte inn i fengselsområdet. De marginale skillelinjene mellom å være innenfor og utenfor åpner for en refleksjon over det som skiller straff fra frihet. Fotografiene er vitnesbyrd om livet i fengselet blant annet knyttet til aktiviteter og plikter. De innsatte utfører ulike typer arbeid som å vaske, bygge paller og lage mat. Ettermiddagene og kveldene består i trening, spill eller tv-titting. Soningstiden innebærer en rotasjon av søvn, mat, aktiviteter og plikter. Det er en rutinemessig hverdag som innbyr til en annen erfaring enn det den enkelte opplever utenfor fengselet.
Winkelmann har gått inn i prosjektet med en empatisk holdning. Sone er forankret i samtaler med de innsatte og en refleksjon over hvordan kunsten kan formidle en tilstand og omgivelser der alt er tilrettelagt, overvåket, fylt av plikter og sameksistens mellom mennesker med ulik bakgrunn. Hva gir mening i en slik tilværelse og hvordan kan kunsten formidle livet i en overvåknings- og disiplineringsinstitusjon.
Verena Winkelmann (f. 1973) er utdannet ved Hochschule für Buchkunst und Grafik i Leipzig, hun har holdt en rekke separat- og gruppeutstillinger i Norge og internasjonalt. Hun er tilknyttet Galerie b2 i Leipzig. Winkelmann er innkjøpt av Skien Billedgalleri, Nasjonalmuseet og Leipziger Sparkasse. Hun er blant annet kjent for sitt fotografiske prosjekt Fathers som også ble utgitt som bok av Teknisk Industri AS. Her gikk hun inn i et studie av forholdet mellom far og barn.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern