Tegnebiennalen 2016

TEGNEBIENNALEN 2016: SKISSEN
Liv Blåvarp
Kiyoshi Yamamoto
Tommy Johansson
Sturla Heggdalsvik
Nirmal Singh Dhunsi

I Kunstnerforbundets andre etasje vil det bli en gruppeutstilling med fem kunstnere fra ulike felt innen bl.a. kunsthåndverk, artist books og maleri. Kiyoshi Yamamoto vil vise en installasjon bestående av en rekke mindre arbeider utført i teknikker som vev, sprayboks på tre, tekstiltrykk og papirarbeider, av Liv Blåvarp får vi se et utvalg skissebøker i tillegg til skjematiske arbeidstegninger til smykker, Sturla Heggdalsvik skal vise den helt nye boka Idiot Nomad og et utvalg av originaltegningene til denne, Tommy Johansson viser større papirarbeider som utforsker maleriets teknikker og detaljer og Nirmal Singh Dhunsi bidrar med det omfattende verket Dagboknotater I som består av 50 tegninger i tusj og gouache.

Lørdag 22.okt kl. 13.
Kunstnersamtale: Kiyoshi Yamamoto og Elise Storsveen

Tegnebiennalen 2016 har SKISSEN som tema med fokus på disse områdene:
Skissen som verktøy for fri og fabulerende fantasi
Skissen som metode for konseptuell idéutvikling
Skissen som verktøy for registrering av observasjoner og inntrykk
Skissen som forarbeide til konkrete verk
Skissen som selvstendig uttrykk
Tegnebiennalen 2016 vil bli svært omfattende hva angår sted og tid, med 12 utstillinger fordelt på 11 visningssteder. Utstillingene vil også ha ulike utstillingsperioder fra 23. september til slutten av januar 2017. Tross de mange ulike åpningsdatoene er det mulig å
se hele Tegnebiennalen 2016 i løpet av to dager! Dette er fordi utstillingene i stor grad overlapper hverandre i to bolker, så om man for eksempel går en runde i uke 40 og deretter en til i uke 45 vil man kunne se alt.
Majoriteten av utstillerne er hentet fra den åpne innsendingen i vinter som
genererte en enorm mengde søknader. 466 kunstnere fra alle generasjoner og et vidt
spekter av uttrykk og posisjoner i kunstlivet sendte inn. I tillegg kommer noen
inviterte, bla til utstillingen som skal vises på R.O.M., prosjektet 3+1 (Sol LeWitt, Terje
Roalkvam, Paul Brand og Dag Skedsmo) og Gustav Vigeland. På toppen av disse
50 kunstnerne kommer det autonome prosjektet En kollektiv psykogeografisk guide til
Oslo som organiseres av kunstnerne Ida Madsen Følling, Eirik Senje og Ottar
Karlsen som har invitert 205 kunstnere til en egen utstilling på et ennå uvisst sted.

Skissevegg (2016) — Liv Blåvarp
Skissevegg (2016) — Liv Blåvarp
How could I be such a fool? (2016) — Kiyoshi Yamamoto
How could I be such a fool? (2016) — Kiyoshi Yamamoto
Uten tittel 1,2 og 3 (2015) — Tommy Johansson
Uten tittel 1,2 og 3 (2015) — Tommy Johansson
Dagboksnotater 1 (52 stk.) (2013) — Nirmal Singh Dhunsi
Dagboksnotater 1 (52 stk.) (2013) — Nirmal Singh Dhunsi
Uten tittel (1-20) (2014) — Sturla Heggdalsvik
Uten tittel (1-20) (2014) — Sturla Heggdalsvik

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern