Disse koppene har ikke mistet sjelen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2017) — Johanne Hestvold
Oversiktsbilde fra utstillingen (2017) — Johanne Hestvold
Vindusglass med kaffe, glass med vann og tallerken (2017) — Johanne Hestvold
Liggende (2017) — Johanne Hestvold
Vindusglass med kaviar, sand og kjetting (2017) — Johanne Hestvold
Installasjonsfoto (2017) — Johanne Hestvold

Disse koppene har ikke mistet sjelen
Overlyssalen

Rommet beskytter en orden. Hvert objekt har plass i et hierarki rammet inn av språket. I taket blir et hull, en trafikkåre for materie på begge sider. Rommet pipler ut og blander seg med det som ligger på fortauet.

Koppene pendler rastløst mellom ulike roller. Insisterer på å være utydelige. De er talismaner, stumme statuer, monumenter over hverdag og pauser.

Madrassene svarer til idealer om symmetri og velvære, modellert etter en mal der mennesket er målestokken. Kroppene er elastiske klumper, likere underlaget enn antatt. Sammen danner de stabler av ujevn kontur.

Utstillingen Disse koppene har ikke mistet sjelen er Johanne Hestvolds første separatutstilling på Kunstnerforbundet. Hestvold undersøker gjennom sin totalinstallasjon et mangfold av kunstneriske problemstillinger som forholdet mellom funnet og formet materiale, mellom representasjon og abstraksjon. Gjennom subtile forskyvninger skaper Hestvold verk som like mye handler om formale problemstillinger som form, komposisjon, materialbruk som objekters relasjon til rommet og betrakteren.
Glasstaket i Overlyssalen er i utstillingen transformert til en installasjon gjennom funnet materiale fra Kunstnerforbundet og fra galleriets umiddelbare nærområde. Ett teppe, en krok, en euro, motorolje, kaffe, småstein og mye mer, oppnår gjennom Hestvolds utstilling en ny funksjon og lesning, og på denne måten synliggjør kunstneren objektenes ustabile tilværelse. På gulvet presenteres en serie skulpturer i støpt, grov betong som er formet etter ulike massasjeseng-modeller. Skulpturene fremstår som tvetydige objekter hvor potensialet for å ta de i bruk er tilstede ved å innby til at man kan legge seg ned og på den måten oppleve utstillingen fra et nytt perspektiv. Samtidig skaper lesningen av massasjesengene som skulptur en form for avstand som i motsetning til å forstå de som bruksobjekter innbyr til en semantisk lesning, og hvor man som publikum inntar en mer tradisjonell betrakter-rolle.

Johanne Hestvold (f. 1988) studerer for tiden ved masterprogrammet på Konsthögskolan i Malmö, i 2013 ble hun utaksaminert med BA fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. I tillegg til diverse gruppeutstillinger har hun hatt separatutstillinger på galleri Cinnnamon (2016), Tag Team Studio (2015), Lynx (2014) og Trafo Kunsthall (2013). Arbeidene hennes har nylig vært vist på Astrup Fearnley Museet (2017), Kunstnernes Hus (2016), DAMA (2016), CODE (2016), Seljord Kunstforening (2016) A Palazzo gallery (2016) og Stavanger Kunstmuseum (2016). Hestvold er representert av galleri Cinnnamon i Rotterdam.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern