Sandra Vaka Olsen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2017) — Sandra Vaka Olsen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2017) — Sandra Vaka Olsen
Cloud (raspberry connection) (2017) — Sandra Vaka Olsen
Cloud (slush ice) (2017) — Sandra Vaka Olsen
Cloud (beer) (2017) — Sandra Vaka Olsen
Cloud (gum spit) (2017) — Sandra Vaka Olsen
Jugs (solo) (2017) — Sandra Vaka Olsen

Water Pusher
Vindussalen og Kabinettet

I utstillingen Water Pusher utforsker Sandra Vaka Olsen fotografiet som representasjon, som avtrykk, manipulasjon og som idé. Gjennom en konseptuell tilnærming til fotografiet sammenstiller Vaka Olsen tilsynelatende uforenelige faktorer som væske og teknologi, konsept og følelse, det evige og det forgjengelige i et forsøk på å tilnærme seg fotografiet som noe håndfast. Vaka Olsen forholder seg til fotografiet som en beholder, på linje med en mugge eller en kropp.

Vaka Olsen undersøker gjennom sine arbeider spørsmål knyttet til entropien, eller det at ingenting varer evig. Tradisjonelt er fotografiet assosiert med dokumentasjon og bevaring, men gjennom å synliggjøre selve mediets sårbarhet i prosessen kobles teknologien til kropp, til flytende væsker og til det forgjengelige. Vaka Olsen representerer på denne måten en form for abstraksjon som er utviklet gjennom en fysisk, prosessorientert produksjonsmetode. Vaka Olsen benytter seg av en skjødesløs tilnærming til de fotografiske virkemidlene og fremhever slik fotografiets utilstrekkelighet.

Arbeidene befinner seg i et tvetydig mellomrom mellom det analoge og det digitale og mellom det todimensjonale og det tredimensjonale. Dette kommer ikke bare til syne i bildene men også i den fysiske og gjerne skulpturelle utføringen av arbeidene.

Sandra Vaka Olsen (f. 1980) bor og arbeider i Berlin, Stavanger og København. Hun har sin utdannelse fra Kunstakademiene i København og Oslo, Universitetet i Oslo og Rogaland Kunstskole. Hun har hatt soloutstillinger ved steder som MELK (2016), Rogaland Kunstsenter (2015) og Frankfurt Am Main (2015). Hun har deltatt i en rekke gruppeutstillinger ved institusjoner som Kunstverein Nürnberg (2016), Kunstnernes Hus (2016), Lillehammer Kunstmuseum (2016), Stavanger Kunstmuseum (2016). Hun deltok nylig på Forbundet Frie Fotografers Vårutstillingen 2017 på MELK.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern