Utstilling 9. april - 30. april 2005

Dag Leversby maleri   overlyssalen

Det er med forventning og spenning vi åpner Dag Erik Leversbys maleriutstilling Magnolia Cross, hans forrige utstilling her var i 1998. En stund etter utstillingen reiste han til New York og bodde der i 3 år til 2002. Leversby er for tiden representert på Kunst 2-utstillingen på det nye Nasjonalmuseet, som vises på Museet for samtidskunst.

Maleriene til denne utstillingen er malt i Norge, de er en kontrast til den forrige utstillingen i Oslo for 3 år siden. Maleriene denne gangen er generelt mørkere og tyngre, men samtidig oppstår en større bevegelse i formelementene. På utstillingen vil man kunne se rene sort-hvitt valørmalerier og arbeider med en fyldig fargeholdning. Emosjonelt sett er de trolig mer innadvendte.

I forbindelse med utstillingen er det trykket en katalog med tekst av den svenske kunshistorikeren John Peter Nilsson;

Han sier bl.a. "Målningarnas formelle kompositioner antyder en strikt ordning, men studerar man bildärna närmare upptäcker man en organisk kroppslighet, opplöst och flytande. Med en övergripande känsle av sårbarhet. På ena sidan kan man ana en djup fascination inför den “biologiska terrängens” skönhet, dess förmåga att skapa sublima mönster, strukturer, system. Men han antyder också en odefinierad känsla av att dessa strukturer kan löpe amok. På et psykologisk plan utspelas ett klassisk drama. Människokroppen är inte evig. " Leversby upplyser oss om tillfälligheternas betydelser, om ovisshetens skönhet."

Dag Erik Leversby er født i Oslo 1952. Utdannet 1982-86 ved Statens Kunstakademi, Oslo. Debuterte på Statens Høstutstilling 1983, deltatt på utstillinger i inn- og utland, representert med flere malerier på “Impulser” H.M. Dronning Sonjas private kunstsamling, Henie-Onstad kunstsenter 2001. Separatutstillinger, et utvalg: 2001 Galleri MGM, Oslo, Galleri Bouhlou,Bergen, 1998 Kunstnerforbundet og Bergen kunstforening. Innkjøpt av bl.a. Museet for samtidskunst, Astrup Fearnley museet for moderne kunst, Norsk kulturråd, Utenriksdepartementet, H.M. Dronning Sonja.

Les mer om kunstneren..

Magnolia Cross
Magnolia Cross
7 Magnolia Cross
akryl på lerret, 160x130 cm
4 Magnolia Cross
akryl på lerret, 200x160 cm

Susanne Kathlen Mader maleri/objekt   vindussalen

Det er alltid spennende når en kunstner stiller ut for første gang i Kunstnerforbundet. Susanne Kathlen Mader viser malerier og skulpturer i vindussalen denne utstillingsperioden. Hun er tysk statsborger og har sin kunstneriske utdannelse fra kunsthøyskolen i Braunschweig i Tyskland. Etter studiene bodde hun 7 år i Grenoble hvor hun hadde atelier og underviste. Hun kom til Norge i 1998.

Utstillingens tema er fargens tilstedeværelse og dens virkning i rom. Fremtredende karakteristika i Susanne Kathlen Maders arbeid er vibrerende fargekontraster i klart avgrensede, geometriske former. Verkene utstråler energi og ro. Her spores verken psykologiske eller sosiale konflikter. Fargene inntar uforstyrret rommet i kraft av sin egen natur og får det til å svinge musikalsk.
Tre gulvbaserte skulpturer i sveiset stål og malt i en intens ultramarin- kobolt blå kommuniserer med maleriene. Det er særlig spennende å bruke farge på skulpturer og leke med dens romskapende muligheter, sier kunstneren. Farge kan tydeliggjøre formen eller tvert i mot utviske den. Titler som Høyhekk, Gitterkassa og Vindfane henviser til konkrete ting. Skulpturene unndrar seg derimot en entydig innordning og kan kanskje tydes som en poetisk, kommentar til vår moderne tingverdens estetikk.

Susanne Kathlen Mader har hatt en rekke separatutstillinger både her og i utlandet og har deltatt på en rekke kollektive mønstringer i inn- og utland.
Hennes spesielle interesse for å arbeide med rom og farge har resultert i flere utsmykkingsoppdrag her i landet, som Løkkeberg og Eiksmarka skoler i Bærum, Hamar Postterminal, Lille scene i Sandvika og St. Olavs hospital i Trondheim. Hun er innkjøpt av Bærum kommunes bibliotek og kulturhus.

Les mer om kunstneren..

Yellow 2
Germinal
Futterraufe
Gitterkasten
1 Yellow 2
akryl på lerret, 200x125 cm
3 Germinal
akryl på lerret, 125x150 cm
6 Futterraufe
stål lakkert med akryl
5 Gitterkasten
stål lakkert med akryl

Gro Jessen tekstil   2. etasje

Lørdag 9. april åpner Kunstnerforbundet en minneutstilling for tekstilkunstneren Gro Jessen ( 1938 – 2003 ) i regi av datteren Pia Roll Jessen og med kunstnerisk assistanse av professor Gitte Magnus.

Utbryterdronningen er tittelen på et stofftrykkarbeid av Gro Jessen. Arbeidet er fra 1983, og er et tekstilarbeid som tematiserer stofftrykkets basis i ornamentale evighetsmønstre, samtidig som det viser fagets mulighet for konkret avbilding og figurasjon. Det ble laget midt i hennes 40-årige kunstpraksis, og tittelen kan stå som en metafor for Gro Jessens posisjon i kunstverdenen og hennes rolle som veiviser for en hel generasjon stofftrykkere og kunsthåndverkere i Norge".

Slik åpner kunsthistorikeren Jorunn Haakestad sitt fyldige og innsiktsfulle essay med tittelen Utbryterdronningen i katalogen som foreligger ved åpningen av Kunstnerforbundets minneutstilling over vår store tekstilkunstner.

Det var som lærer i fagtegning og komposisjon ved linjen for stofftrykk på Kunst- og Håndverkskolen i Oslo i 1970-78 at Gro Jessen med sin pedagogiske og kunstneriske virksomhet dannet skole, og ikke uten grunn fikk elevene navnet Jessen-generasjonen. Hele sitt yrkesaktive liv var Gro Jessen knyttet til utdanning av nye studenter i tekstil. Og i årene1993-95 hadde hun stilling som professor II i tekstilt kunsthåndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo. Under Kunstner-aksjonen i 1974 sto Gro Jessen på barrikadene. Hun var med på å stifte foreningen Norske Kunsthåndverkere i 1975, og var en av initiativtakerne til tidsskriftet Kunsthåndverk, som kom med sitt første nummer i 1980. Gro Jessen har fått en rekke priser og utmerkelser, bl.a. Kunsthåndverkprisen for verket Solflekker og svarte hull i1994 og Norske Kunsthåndverkeres ærespris i 2000. Hennes siste store utsmykning i offentlige bygg var i Rikstrygdeverket 2003.

Gro Jessens tekstilkunst som blir vist på minneutstillingen, er utlånt fra museer og private samlinger. Noen av arbeidene er også vist i Kunstnerforbundet på Gro Jessens to separate utstillinger i 1983 og 1994, og enkelte av teppene fra hennes siste separate utstilling, som var på Kunstverket Galleri i 2002, vil også bli vist. Se Evighetsknute reprodusert til venstre på siden.

Det foreligger en katalog til utstillingen. I katalogen vil man, foruten et rikt billedmateriale, også ha gleden av å lese artikkelen "… som å legge en tiger mellom to glassplater… " skrevet av vennen og kollegaen Nina Malterud. Katalogen er støttet av Norsk Kulturråd. Les også Jorunn Haakestads artikkel om Gro Jessen her.
Begge artiklene er lagt ut i Word-format.

Utstillingen vil bli åpnet av professor Gitte Magnus.

Les mer om kunstneren..

Gul firkant
Skyggen på jorden
Maxwells problem
Utbryterdronningen
7 Gul firkant
tekstil, 243x80 cm
5 Skyggen på jorden
1 Maxwells problem
250x300 cm
Utbryterdronningen