Forest of my Eye
Installasjonsfoto (2019) — Tiril Hasselknippe
Forest of my Eye (detalj) (2019) — Tiril Hasselknippe
Oversiktsbilde fra utstillingen (2019) — Tiril Hasselknippe

Forest of my Eye
Overlyssalen
28.02.–31.03.2019

I Tiril Hasselknippes utstilling Forest of my Eye utgjør støpte elementer i betong to søylerader i Kunstnerforbundets overlyssal. Foten og hodet av hver søyle er utformet som en øy og på toppen balanserer små vannkar fylt med vann, småstein, grus, sand og kull. Samlet danner søylene et urtids-filtreringssystem basert på trinnvise renselsesprosesser. Øygruppen refererer til akvedukter fra romertiden: arkader som inneholdt vannledninger basert på vannets naturlige løp som førte vannet gjennom terrenget.

Et lydarbeid med instrumentet waterphones omfavner utstillingen med skjelvende toner av vibrerende vann. Tonene fremkalte for femti år siden assosiasjoner til fremtidens mystikk og spenning i horror og sci/fi filmer. Utstillingen Forest of my Eye forankrer historiske forbindelseslinjer med skjøre fremtidsvisjoner gjennom en løsning som vakler på søyler. Den store dommedagen er i Hasselknippes utstilling i Kunstnerforbundet erstattet med mange små avgrunner i en filmatisk scenografi fra et fremtidig post-apokalyptisk samfunn.

Ved å undersøke aspekter som ansvarsfraskrivelse, isolasjon, stengsler og mistillit i menneskelige kriser peker Hasselknippe på samfunnets forhold til grunnleggende infrastruktur. Med sine instrumenter for overlevelse stiller hun spørsmål ved vårt behov for overføring av kunnskap om primære byggeteknikker og elementære løsninger og hjelpemidler.

**Tiril Hasselknippe (f. 1984, Arendal) bor og arbeider i New York. Hun har sin MFA fra Kunstakademiet I Malmø i 2013, hvor hun deltok i et utvekslingsprogram ved The Cooper Union i New York. Hasselknippe har hatt en rekke separatutstillinger ved institusjoner som DREI, Cologne, DE; Tranen, København, DK; Kunstverein Braunschweig, DE; og Bianca D’Alessandro, København, DK for å nevne noen. Arbeidene hennes har vært vist i gruppeutstillinger ved visningssteder som New Museum Triennalen: Songs for Sabotage; CCC OD i Tours, FR; Magenta Plains, A Palazzo Gallery, Brescia, ITL; Astrup Fearnley Museet, Oslo, NO; og Stavanger Kunstmuseum, Stavanger, NO. Hun har gjennomført utstmykninger ved Klostergårdensidrotsplats, Lund Konsthall og Lund Municipality, Lund, SE og Institute of Water Science, Lund University og Statens Konstråd, Lund, SE, og jobber for tiden med en utsmykning for KORO til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo som åpner i 2020.

**

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern