Open Circle, Closed Solid
Open Circkle, Closed Solid (2020) — Marie Buskov
Open Circkle, Closed Solid (2020) — Marie Buskov
Open Circkle, Closed Solid (2020) — Marie Buskov
Open Circkle, Closed Solid (2020) — Marie Buskov

Marie Buskov
Open Circle, Closed Solid
Overlyssalen
17.09.–18.10.2020

Som et grunnleggende utgangspunkt handler Marie Buskovs arbeider om det å brette en flate til en tredimensjonal form, for så å la formen være i direkte samhandling med det rommet den befinner seg.

Dette er noe hun har utforsket i en årrekke. Arbeidsmetoden startet med å bruke kamera for å velge utsnitt av rom - nesten alltid elementer av arkitektur. Hun skar ut døråpninger, lister og karmer fra fotografiene, fragmenter som ble forstørret og montert i romlige komposisjoner. De senere årene har hun abstrahert prosessen ytterligere, til skulpturer av tynne brettede stålplater og videre til skulptur støpt i bronse, men fortsatt med fragmenter eller rester av noe gjenkjennelig. Hun har også utforsket et billedrom med akvarell og tempera, som i likhet med skulpturene handler om romlighet. Og selv om romlighet er et generelt begrep, så er det for Buskov personlige utsagn. 

I overlyssalen viser hun en stor hengende skulptur, en form som bretter seg rundt sin egen akse. Endene strekker seg i hver sin retning, lik en danser som strekker hender og føtter i svevet. Skulpturen folder seg ut og rundt i rommet, som et løsrevet utdrag av arkitektur i bevegelse. En åpen sirkel og et lukket volum.

Verket er utformet til rommets proporsjoner: «Jeg opplever overlyssalen som nesten kvadratisk, og som et rom jeg ikke kan bestemme som stort eller lite. Det er høyere enn jeg selv kan rekke opp, men ikke større enn at du kan se alle vegger uansett hvor i rommet du står. På noen tider av dagen, når det diffuse ovenlyset blir grått og dempet, får jeg noen ganger følelsen av at skillet mellom gulv og vegg, vegg og tak viskes ut.»

Marie Buskov (f. 1980 Danmark) bor og jobber i Oslo, og er utdannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Statens Kunstakademi i Oslo. Hun har deltatt på flere gruppeutstillinger, slik som NN-A, NN-A, NN-A Ny Norsk Abstraksjon på Astrup Fearnley Museet i 2015, og har hatt separatutstillinger på blant annet Galleri Riis (2019), Oslo Kunstforening (2015) og Kunstnerforbundet i Oslo (2013). Hun har også gjort offentlige kunstprosjekter, samt kunsten til Østre Porsgrunn kirke, i samarbeid med Espen Dietrichson. Denne høsten er hun aktuell med kunst og liturgiske møbler til Nye Sola kirke. Buskovs arbeider kan finnes i flere offentlige samlinger, blant annet Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Oslo Kommunes kunstsamling. Hun er representert av Galleri Riis i Oslo. 

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Vederlagsfondet.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern