De fysiske tinga
Ihagen 6 (2022) — Bente Bøyesen
Ihagen 17 (2022) — Bente Bøyesen
Installasjonsfoto (2022) — Bente Bøyesen
Installasjonsfoto (2022) — Bente Bøyesen
Vannvind   		 (2022) — Bente Bøyesen

Bente Bøyesen
De fysiske tinga
Vindussalen og kabinettet
24.02.–09.04.2022

I vindussalen henger det et stort maleri hvor de livfulle strøkene og ofte lysende fargene nærmest stråler ut fra det grove, bølgete linlerretet . Ved nærmere betraktning ser man at bildet er satt sammen av sju i utgangspunktet selvstendige utdrag. I utstillingen viser Bente Bøyesen i tillegg mindre malerier og keramiske skulpturer. Hun arbeider kraftfullt og kroppslig med påføringen av tempera og oljestift, gnur og gnikker det inn i den hudlimpreparerte pappen så bildene får en særegen stofflighet. Den uglaserte leira er redusert i gassovn – slik hentes jernet fram og gir skulpturene den spesielle overflaten, fargen og til og med lyden. En interesse for overflaten kobler de tre materialene papp, lin og leire sammen i utstillingen, og det gjenskapes en følelse av å være tett på de fysiske tingene, slik det kan oppleves i atelieret.

Det store lerretet får henge fritt uten blindramme, og maleriene på papp er blitt bearbeidet så mye at de bøyer og snor seg.  Slik får bildene en utemmet og levende dimensjon. Gjennom sin direkte kobling til jorda og sin fysiske tyngde danner leira et forankringspunkt i utstillingen. Bøyesen er også gartner og jobber med kunsten som med jorda – kroppslig og praktisk.  

Maleriene blir til som inntrykk fra naturelementer som flakker forbi eller fra malerier hun har sett. Gjennom en impresjonistisk tilnærmingsmåte kan det handle om å gjenskape en lysflekk eller et minne av et utsnitt av et maleri. Et planlagt kunstneropphold i Paris endte på grunn av pandemien i stedet opp i et utendørs arbeidstelt i Østerdalen. Slik ble motivene, eller inntrykkene, mer preget av natur og friluft enn av malerier i museer. Skulpturene kan se ut som objekter med en funksjon, eller rettere noe som har vært eller skal bli et funksjonelt objekt. I stedet er de en slags improvisasjoner rundt noe håndgripelig, bare en antydning står igjen.  

Bente Bøyesen (f. 1967, Skien) bor og arbeider i Son. Hun er en billedkunstner utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Bøyesen har hatt separatutstillinger blant annet ved visningssteder som Kunstvisitten ved Nitja senter for samtidskunst (2019), House of Foundation (2017), Galleri Semmingsen (2017, 2009 og 2006), Oppland Kunstsenter (2016), Porsgrunn Kunstforening (2012), Oslo Kunstforening (2001), UKS (1999) og LNM (1998). Bøyesen har gjort utsmykninger for blant annet Viking Ocean Cruises, Norges Brannskole og Nye Rikshospitalet. Arbeidene hennes er innkjøpt av Nome kommune, Holla og Lunde Sparebank, Hakadal MS-senter, Pharmacia & Upjohn AS og Buskerud fylke.

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Kulturrådet.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern