Vintermänniskor / Värmeledningsmänniskor (En koreografi av relationen mellan förnuft och känsla) - Eller; Je danse donc je suis
Installasjonsbilde fra utstillingen (2020) — Sara Rönnbäck
. Konstruerat Kött (2022) — Sara Rönnbäck
Värmländsk utblick  (2022) — Sara Rönnbäck
Lem (2021) — Sara Rönnbäck
Trädkramare (2022) — Sara Rönnbäck
Installasjonsbilde fra ustillingen (2022) — Sara Rönnbäck

Sara Rönnbäck
Vintermänniskor // Värmeledningsmänniskor
(En koreografi av relationen mellan förnuft och känsla)
Eller; Je danse donc je suis
2. etasje
21.04.–29.05.2022


I Sara Rönnbäcks utstilling presenteres skulpturer og tekst i et slags møte mellom kroppen og hjernen. Men mer enn å poengtere motsetninger, er Rönnbäck opptatt av selve møtepunktene og grenseovergangene – ikke bare mellom fornuft og følelser, men også mellom natur og ikke-natur, død og fødsel, det urbane og det rurale og mellom ulike former for kropper. Kunstneren arbeider gjennom en koreografisk metode i tilblivelsen av utstillingen, ved at hun intuitivt oppdager, henter og setter sammen materialer i et kontinuerlig samspill. På samme måte kan man si at utstillingens ulike deler står i en koreografisk tilnærming til hverandre, de er gjennom å være i relasjon til hverandre. Dette samspillet forsterkes gjennom Rönnbäcks samarbeid med danser Karianne Karlsrud som har vært med og koreografert skulpturene i utstillingen og vil komponere en performance i relasjon til skulpturene i løpet av utstillingsperioden.

Skulpturene i utstillingen er laget av ulike funnede materialer som kan settes sammen på en annen måte en neste gang et annet sted, og er også slik verken avgrenset eller statiske. Materialene består ofte av lett nedbrytbare materialer, men det kan også være plast. Rönnbäck er interessert i hvor uinteressert naturen er i hennes arbeider, og lar gjerne mugg og fukt gå inn i kunsten. Å finne materialene, installere dem, sette dem sammen og ta dem ned igjen er en kontinuerlig prosess av bevegelse og endring, en prosess som også skjer innad i de forgjengelige materialene.

Den flerdelte tittelens første del refererer til en novelle av Frans G. Bengtsson hvor det praktiske, førmoderne settes opp mot det moderne, «opplyste» mennesket. Den siste delen viser til kunstnerens første møte med et sitat av filosofen René Descartes som nærmest er blitt ensbetydende med den vestlige tanketradisjonen, hvor fornuften er opphøyet og avskåret kroppen: «cogito, ergo sum» (jeg tenker, altså er jeg til). På Rönnbäcks soverom hang det gjennom oppveksten hennes en plakat for en klubb som søskenbarnet hennes drev i Stockholm, og her lød det i stedet «Jeg danser, derfor er jeg».

Sara Rönnbäck (f. 1988) bor og arbeider i Västra Ämtervik i Sverige, i Oslo og Berlin. Hun er utdannet ved Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Göteborgs Konstskola. Hun har deltatt på flere gruppeutstillinger og har hatt separat- og duoutstillinger, blant annet ved Künstlerhaus Bethanien i Berlin (2021), Galleri RAM (2021), Galleri BOA (2017) og Noplace (2017) i Oslo, ved Kurant i Tromsø (2018) og Off the hook i Årjäng i Sverige (2020). Rönnbäck har også gjort kuratoriske prosjekter ved Hildelund Kunstfestival, deltatt i flere panelsamtaler samt utgitt publikasjoner og skrevet tekster blant annet for Billedkunst. I 2022 mottok hun 5-årig arbeidsstipend fra Kulturrådet.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturfond.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern