Utstilling 26. oktober - 24. november 2002

Kjell Torriset maleri   overlyssalen

Det er en begivenhet at Kjell Torriset stiller ut i overlyssalen og det knytter seg stor forventning og spenning til denne første utstillingen i Oslo etter hans retrospektive utstilling i Astrup Fearnley Museet i 1999.

Denne utstillingen viser en fortsettelse på noen av problemene og arbeidsmetodene han benyttet i sine store billedinstallasjoner i Universitetbiblioteket 1998 (836 mørke tavler med ett øye på hver, til sammen Norges største maleri.) “Sentralsykehuset” 1999, “Specimen Days” 2000-2001, og som vi nå blir presentert for i “From where I am standing”.

Med denne nye monteringen av over 90 malerier, fortsetter Kjell Torriset å undersøke et mangefasettert billedutrykk. Denne store installasjonen tvinger oss til både å lese helheten og det individuelle bildet og å se hvordan bildenes skjørhet og styrke trer frem i dette forholdet.

Innholdsmessig stopper bildene ikke opp i forhold til hva de kan ta opp. Han presenterer oss for både figurasjoner og abstraksjoner, rene fargeblokker og fragmenter og imitasjoner av gjenstander. Det er et kontinuerlig bilde – eller et kontinuerlig glimt av bilder, og understreker vårt skiftende forhold til billedlesning som både baserer seg på billedkonvensjoner og overskridelsen av disse konvensjonene.

Hans-Jakob Brun har uttalt, “Bildene skaper en egen verden hvor vi kan vandre inn og oppleve uventede ting. Samtidig gir han aldri slipp på det figurative. Det er få norske kunstnere som har gjort så grundige studier av gamle og nye mestere, og benyttet det han har lært på en så fri måte. Alle Torrisets bilder “handler om noe”. Men det dreier seg om noe helt annet enn enkle fortellinger. De inviterer til meddiktning og fortolkning. Plutselig finner vi en figur eller en gjenstand vi kjenner igjen, eller et kjent symbol, kanskje satt sammen med et helt abstrakt fargerom, eller en totalt overraskende henspilling til noe helt annet. Alltid minner de om noe vi ikke helt kan få tak i, men som ligger og lurer rett utenfor synsvidden. De er den typen bilder du aldri blir ferdig med.”

Kjell Torriset er født i 1950 i Ålesund. Bosatt i England.
1968 – 74 Kunststudier i England . 1974 – 76 Statens Kunstakademi, Oslo.
Innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Museet for samtidskunst, Norsk kulturråd.
Fra 1986 separatutstillinger i Oslo,Stockholm, London, Edinburgh.
1992 Festspillutstiller i Bergen, utstilling på Museet for samtidskunst.
1994 Kunstnernes Hus.
1999 retrospektiv utstilling i Astrup Fearnley Museet.
2001 deltatt i Carnegie Art Award.

Les mer om kunstneren..

From Where I am Standing
From Where I am Standing
From Where I am Standing
From Where I am Standing
From Where I am Standing
From Where I am Standing
olje på plate
11 From Where I am Standing
olje på plate, 54x65 cm
12 From Where I am Standing
olje på plate, 54x65 cm
65 From Where I am Standing
olje på plate, 54x65 cm
69 From Where I am Standing
olje på plate, 54x65 cm
From Where I am Standing
From Where I am Standing
48 From Where I am Standing
olje på plate, 54x65 cm
68 From Where I am Standing
olje på plate, 54x65 cm

Sebastian Sanders objekter   vindussalen

Det er første gang Sebastian Sanders stiller ut i Kunstnerforbundet. Han vil vise 2 videoer. Sebastian Sanders har tidligere stilt ut i Galleri K hvor han viste tredimensjonale papirobjekter. Han har ofte benyttet fotografi i sine objekter. Hans siste utstilling var på Blaafarveværket i 2001.

Sanders arbeider gjennom å utvikle og utforske et vokabular av teknikker og visualiseringsmetoder som skaper en tilsynekomst av virtualitet, hvor alt er i uvisshet, objekter så vel som tid, lys og perspektiv.

Gjennom å kutte, fjerne, brenne ut, makulere, forrykke, projeksjon og repetisjon, skaper Sanders et spill av 2D og 3D fremstillinger.

I Kunstnerforbundet viser Sebastian Sanders:

”Simulacra” (250×355×40cm), en audio-visuell projeksjon på en 3D strimlet skjerm. Se vedlagt bilde. Lyden er komponert av Ignas Krunglevicius.

”Quickening” (300×400×400cm), er en projeksjon på røyk i et “ikke-eksisterende” rom. Gridlinjer gir rommet, som i et 3D-modelleringssoftware, hvor alt kan transformeres.

TV001 og TV002 (150×140×30cm) er makulerte tv-bilder som danner en romlig skjerm som behandler visning og av-visning av fremstillingen gjennom et spill av toner og bevegelse, hvor presisjonen av lyset er sentralt.

Sebastian Sanders er født i 1969 i Amsterdam, men har bodd og arbeidet i Oslo siden 1997. Han har sin utdannelse fra bl.a. Gerrit Rietveld Akademiet i Amsterdam og Statens Kunstakademi i Oslo, hvor han ble tildelt mesteratelier i 1999. Han har holdt flere separatutstillinger, bl.a. “Silo 3" ved Blaafarveværket (2001), “Aesthetics of drowning” i Galleri K og “Transit” også i Galleri K (2000 og 1998). Av vesentlige gruppeutstillinger kan nevnes; “Art Forum” i Berlin i årene 1998 – 2002 og “Syv ambivalente fortellinger om kjønn og identitet” ved Lillehammer Kunstmuseum og Trondheim Kunstmuseum i 2001. Sebastian Sanders har mottatt stipender fra Bildende Kunstneres Vederlagsfond (1999 og 2002), Norsk forskningsråd og Norsk Kulturfond (1998).

Les mer om kunstneren..

Simulacra
Quickening
3 Simulacra
lysinstallasjon
4 Quickening
kjele, vann, kokeplate

Anne Knutsen tekstil   2. etasje

Serien ”Refleksjoner”, utformet til utstillingen i Kunstnerforbundet, består av 5 hvite, vevde tekstiler i format 265cm x 285cm. Arbeidene er en videreføring av tekstilene hun viste på sin storartete debututstillingen i Ram galleri i 1996.

De tekstile flatene er bygget opp av hvit lintråd med ulik struktur og tekstur. Tekstilene har den vertikale stripen som grunnstruktur. Forskyving, fortetting og forflytting har vært Anne Knutsens stikkord under tilblivelsesprosessen.

Anne Knutsen er opptatt av ”rommet” i flaten og flaten i rommet, og arbeider i store formater med enkle, minimale og finstilte formale virkemidler. Hun er opptatt av problematikken omkring glans og refleks i den tekstile flaten. Flater med ulik glans responderer ulikt på lys, avhengig av betrakterens ståsted, og på utstillingen lager hun et rom i rommet for å bestemme seerens nærhet til tekstilene. Flatens flyktige valørspill oppstår når betrakteren beveger seg langs teppene i dette rommet.

Tekstilkunstneren Anne Knutsen som debuterte som billedkunstner i Ram galleri i 1996, har siden hun tok diplomeksamen ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i 1987, deltatt på diverse utstillinger i inn- og utland, men det er første gang hun stiller ut i Kunstnerforbundet. Hun er innkjøpt av Statens Konstråd i Sverige, og av Norsk Kulturråd. I 2001 ble hun innkjøpt av Fondet for norsk samtidskunst til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Anne Knutsen har mottatt utstillingsstipend fra Norsk Kulturråd

Les mer om kunstneren..

Refleksjoner I
1 Refleksjoner I
vevde tekstiler i lintråd, 265x285 cm