Utstilling 8. juni - 11. august 2002

Herman Hebler maleri   overlyssalen

Det er deler av den store jubileumsutstillingen i Christianssands Kunstforening sommeren 2001, som skal vises her i Kunstnerforbundet. Herman Heblers senere arbeider preges av majestetisk rytme og tyngde og dybde i fargen, og har en kontemplativ karakter. Det er en begivenhet å få vise hans malerier og grafikk i overlyssalen i sommer.

Herman Hebler ble født i Fredrikstad i 1911, hvor han har bodd og arbeidet det meste av sitt liv. Sin utdannelse har han fra kunstakademiet i Essen i Tyskland i 1937-39 og på Bjarne Engebrets malerskole i Oslo et par år etter krigen. Hans utgangspunkt var 1930-talls-modernismen og fremveksten av det nonfigurative billedspråk. I dag fremstår han som en av Norges mest internasjonale og konsekvente nonfigurative konstruktivister.

Til utstillingen i fjor ble det laget en bok om Heblers lange kunstneriske virke, med et rikt billedmateriale. En av artikkelforfatterne i boken er kunsthistorikeren Svein Thorud, hvor han blant annet sier:

“Herman Heblers kunstverk bestemmes av ideale målsettinger. Hans verk må sees på bakgrunn av etterkrigstidens fremskrittstro og positivisme. Hans kunst relaterer seg til tidens nyvinninger på teknikkens, vitenskapens og arkitekturens områder.

Heblers billedverden er forankret i modernismen. Hans bilder er avantgarde, men samtidig har de en akademisk og saklig side. De består av geometriens grunnformer som sirkelen, kvadratet eller trekanten. Silketrykkenes rene flater og skarpskårne linjer er karakteristiske for hans arbeider, og hans puritanske flatekunst danner en verden for seg.

Herman Hebler er banebrytende både innen utviklingen av silketrykket og av sitt særegne formspråk. Han er en respektert og anerkjent internasjonal kunstner, og han ble raskere anerkjent i utlandet enn i Norge. Hans mange utenlandske kontakter forklarer hvorfor den internasjonale fargegrafikk- utstillingen kom til Fredrikstad i 1967. Mønstringen besto av 60 internasjonalt anerkjente kunstnere, og ble arrangert i anledning Fredrikstads 400-års jubileum. Ideen bak utstillingen ble fra 1972 videreført av Herman og hans kone Ulla Hebler i de internasjonale grafikkbiennalene (fra 1989 grafikktriennale) i Fredrikstad. Den siste, store mønstringen i byen fant sted i 1999 og var den 12. i rekken, og et eventyrlig kapittel i norsk kunsthistorie ble avsluttet.”

Les mer om kunstneren..

Diagonal R.B.O.
6 Diagonal R.B.O.
akryl på lerret, 150x150 cm

Annike Simonsen & Lars Erik Svensson maleri   vindussalen

Våren 2000 påbegynte Annika Simonsson og Lars Erik Svensson et kunstnerisk samarbeide som handler om å definere rommet i forhold til maleri. Den første delen av dette prosjektet ble vist på Galleri Mejan i Stockholm sommeren 2000. Store runde former ble malt på veggene og på gulvet. Veggformene ble styrt av størrelse og utseende på maleriene som siden ble plassert i og omkring disse veggformene.

Til utstillingen i Kunstnerforbundet i sommer jobber de videre med dette prosjektet, men her søker de en høyere grad av kompleksitet i forholdet mellom rommet og maleri. De presenterer sitt arbeide i et stillisert hjemmeinteriør, hvor de anvender velkjente innredningsdetaljer, men som også får en annen verdivinkling.

På gulvet ligger to runde tepper, 200 cm i diameter, med teksten “GO ON” som blir både et ornament og en meningsbærer. Teppene kan sees som et typisk objekt i denne utstillingen. I interiøret inngår til og med møbler som er malt i et mønster, som er gjennomgående på samtlige møbelobjekt.

De søker et rom som i sin oppbygging virker kjent, men hvor alle deler er et kunstobjekt. Utstillingen har til hensikt å undersøke forskjellen mellom design (mønster og det ytre) og maleri, samt den kulturelle belastning som legges på et maleri i forhold til et design-objekt.

Annika Simonssen og Lars Erik Svensson har sin utdannelse fra Kunst- akademiet i Trondheim, 1995-99 og fra hhv. Kunglige konsthögskolan i Stockholm og Konstakademin i Stockholm i år 2000.

Les mer om kunstneren..

Go On
3 Go On
maleriinstallasjon

Tulla Elieson keramikk   2. etasje

Velkommen til “Arena”, som er tittelen på Tulla Eliesons 25 års jubileumsutstilling som keramiker. Det er andre gang Tulla Elieson stiller ut i Kunstnerforbundet, hvor hun debuterte som keramisk kunstner i 1987.

Tulla Elieson ( f. 1950 ) er født og oppvokst i Kristiansand. Hun er utdannet ved Bath Academy of Art i England, med diplomeksamen i 1974. Etter et hospitantår ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, bosatte hun seg i 1977 i Fredrikstad sammen med billedkunstneren Terje Resell.

I løpet av disse årene har hun utviklet sitt spesielle talent og plassert seg som en av våre mest markante formskapende kunstnere innen leirgods i stort format. Hennes grunnform er i hovedsak sirkelen og kvadratet i sorte overflater, som gir fine lysbrytninger. Tulla Eliesons tidligste motiver var mønster på form, deretter landskapsborder. Etter hvert flatet formen ut, til fat med landskap, av og til en båt. Så til flater med spor etter mennesker som var fraværende. Nå har menneskene flyttet inn.

Til jubileumsutstillingen i Kunstnerforbundet ville Tulla Elieson gjøre noe helt nytt: arbeide med porselensleire. Hun etablerte seg på Norsk Teknisk Porselensfabrikk i Fredrikstad, hvor keramikere kan leie seg inn for å utføre kunstneriske prosjekter. Hun tok med seg en av grunnformene: sirkelen. Hun ville skape en skinnende flate i sort, med rom for melankoli, og med et tema større enn henne selv. Hun ville utvikle temaet ved bruk av fabrikkens standardmaterialer og teknikker.

Seks keramiske objekter støpt og brent i porselensleire (diam 130 cm ) med titlene: “Cot, listening”, “Human crown”, “This is how far I have come till now”, “Crouching daughter”, “Human touch”, ”Vanishing heads” og ett objekt støpt og brent i steingodsleire ( diam 140 cm.) med tittelen : “A woman for Stephen Hawking”. Objektene er fra 2002. Med på utstillingen er også tre arbeider i hvit steingodsleire (diam 87 cm ) med titlene: “Nave, self”, “Nave filed in” og “Nave enbryo”. Objektene er laget på eget verksted i 2000, og ble vist på utstillingen “Keramik aus Norwegen”, Galerie Handwerk, Munchen i 2002. Alle objektene som blir vist på utstillingen, kan monteres på vegg.

Blant de mange utstillingene i inn- og utland Tulla Elieson har deltatt på, kan nevnes 52 International Competition, Faenza, Italia 2001. Her mottok hun sølvmedaljen for “Assosiasjoner fra en myr” ( 210 × 210 cm ). Arbeidet ble første gang vist på utstillingen Norwegian Contemporary Cramics, Millennium i Amsterdam to år tidligere. Kunstverket tilhører i dag Telenor.

Til utstillingen er det laget en katalog med et rikt billedmateriale og en fyldig vitaliste, med Tulla Eliesons egen-presentasjon. Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd.

Les mer om kunstneren..

Human crown
Cot listening
Human crown
keramikk, 130 cm
1 Cot listening
steingods, diam. 130 cm