Leif Stangebye-Nielsen
Locomotive (2008) — Leif Stangebye-Nielsen
Vin (2008) — Leif Stangebye-Nielsen
Jeg skjenker vann til deg (2008) — Leif Stangebye-Nielsen
Vin (2008) — Leif Stangebye-Nielsen
Vann (2008) — Leif Stangebye-Nielsen
Aqua (2008) — Leif Stangebye-Nielsen
Vann (2008) — Leif Stangebye-Nielsen
Vann (2008) — Leif Stangebye-Nielsen
Bubbles (2008) — Leif Stangebye-Nielsen
Bubbles (2008) — Leif Stangebye-Nielsen

Stangebye-Nielsens medium er metall. Grunnlaget for hans videreføring av denne teknikken, er arbeidet med form og muligheten for dialog med materialet i den harde fysiske, repeterende og kontrollerte prosessen som en fordypning krever. Han ser på form som et fenomen og ønsker at gjenstanden skal være bærer av ideer. Ved å stille sammen flere gjenstander innenfor samme kontekst, vil det oppstå en utveksling som skaper potensial for ny dynamikk og mening.
Stangebye-Nielsens hensikt er at objektene skal frambringe en intellektuell kontakt mellom materiale og menneske. Han ønsker at energien som er nedfelt i dem, vil påvirke til refleksjon og sanselig opplevelse. Siden objektene kan ha et bruksaspekt og dermed ment å fungere tett på menneskers hverdagsliv, er berøring en annen viktig form for kommunikasjon. Kannene som inngår i utstillingen, er laget med det formål å være beholdere for eksempelvis vin eller vann.
Stangebye-Nielsen er utdannet ved SHKS. Han har hatt separate utstillinger og deltatt på flere kollektive utstillinger i Norge og utlandet. Hans arbeider er innkjøpt av kunstindustrimuseene, Sørlandets Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum, Røhsska Konstsløydmuseet Gøteborg, Norsk Kulturråd, Vestfold Sentralsykehus, Vinderen sykehjem m.fl.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern