Utstilling 22. september - 21. oktober 2007

Hanne Borchgrevink maleri, tresnitt, collage   overlyssalen

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Hanne Borchgrevink med en omfattende utstilling av nye arbeider. I perioden 22. september – 21. oktober 2007 viser hun rundt 30 verk i ulike teknikker og formater. Utstillingen er hennes andre i galleriet. Sist hun stilte ut her var i 1998 og vi ønsker henne velkommen tilbake.

Borchgrevink er en av våre markante billedkunstnere. Teknisk er hun en mester i formale, koloristiske og perspektiviske virkninger. Arbeidene avslører kunstnerens interesse for og suverene beherskelse av håndverksmessige kvaliteter. Tematisk konsentrerer Borchgrevink seg om ett enkelt og allmenngyldig tema. Hun maler hus, særegne og mangetydige hus. Tilsynelatende enkle og naivistiske i formen, men bare tilsynelatende, for ved næmere bekjentskap er Hannes hus sterke, levende og langt fra ukompliserte.

I tilknytning til utstillingen og i samarbeid med kunstneren utgir Kunstnerforbundet en rikt illustrert katalog hvor kunsthistoriker Hans-Jakob Brun har formulert en innsiktsfull tekst som fører betrakteren dypt inn i Borchgrevinks husprosjekt. Under overskifter som ”Tause møter”, ”Bygge bilder”, ”Å vandre i et språk”, ”Å lese fortellinger” får vi innsikt i en fascinerende billedverden.

Hannes Borchgrevink er utdannet ved Statens kunstakademi, og Statens håndverks- og kunstindustriskole. Hun har deltatt på en rekke kollektivutstillinger og avholdt mange separate utstillinger i inn- og utland. Hennes arbeider er innkjøpt i sentrale private og offentlige samlinger i Norge og utlandet.

Les mer om kunstneren..

Oversiktsbilde
Lydløs himmel 2
Låven
 Uthus
Huset og katten
Oversiktsbilde
Lydløs himmel 2
akryl og eggtempera på lerret, 140x195 cm
Låven
tresnitt, 90x190 cm
Uthus
akryl på lerret, 160x196 cm
Huset og katten
olje og tresnitt på lerret, 52x55 cm

Ragnhild Løkke grafikk   vindussalen

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Ragnhild Løkke (1948) med nye grafiske arbeider i vindussalen. Utstillingen er Løkkes andre i galleriet.

Løkkes kunstneriske virke ligger innenfor mediet grafikk. Dette begrunner hun med affiniteten til materialet og motstanden som karakteriserer de møysommelige trykkeprosessene mot ferdig verk. Hun betrakter hvert bilde som et unikt arbeid og ser på grafikkens mulighet til mangfoldiggjøring som et underordnet faktum. Formidlingsaspektet er sterkt knyttet til mediets fysiske iboende egenskaper.

Et fellestrekk ved Løkkes grafiske produksjon er det rene, minimale formspråket. De visuelle elementene holdes tilsynelatende i overflaten. Tilnærmet monokrome partier har innslag av koboltblå, og markerer denne som en foretrukket farge i et ellers smalt anvendt fargeregister. Streken er et annet element av vesentlig betydning. Komposisjonene dreier mot en problematisering mellom strekens bevegelse og flaten. På store formater materialiseres hårfine linjer og spor fra bearbeidelsene av metall- og treplater. Trykkene er utført i koldnål og tresnitt.

Løkke er utdannet ved Statens kunstakademi (1983). Hun har stilt ut separat i Norge og deltatt i kollektivutstillinger i inn- og utland. Arbeider er innkjøpt av blant andre Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Norsk kulturråd.

Les mer om kunstneren..

U.T. V
U.T. I
U.T. V
høytrykk, monotypi
U.T. I
tresnitt, monotypi

Kari Dyrdal tekstil   salene i 2. etasje

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Kari Dyrdal med nye arbeider. I perioden 22. september – 21. oktober 2007 viser hun fem vevde lengder, hvor mønster og stoffelige flater er tema, samt en mønstret aluminiumsplate, hvor hun har tenkt platen som et speil, en reflektor til de mønstrete fiberflatene. Utstillingen er Dyrdals tredje i galleriet. Tidligere stilte hun ut i 1990 og 2000. Vi ønsker henne velkommen tilbake.

Dyrdal er vever. Hun konstruerer og bygger flatekvaliteter, og konstruksjon blir således en vesentlig del av kompetansen både mønstermessig og stoffmessig i arbeidenes innehold. Verkene er utarbeidet på computer og deretter utført i bomull og silke på en entrådsstyrt computervev ved Nederlands Tekstilmuseum i Tilburg. Arbeidene måler alle 560 cmx165 cm. De henger imidlertid dobbelt og framstår dermed som 280×165 cm.

Dyrdal prosjekt handler om at hun gjenkjenner en felles referanse for alle mennesker i behovet for å organisere tilværelsen uansett hvor og under hvilke vilkår de lever, og opplevelsen av at mønstrete flater svarer dette behovet på den visuelle siden i mange sammenhenger. Hun har lekt med stoff til mønster – mønster til stoff som en beskrivende tittel med en grunnleggende idé om at både stoff og mønster gir analoge assosiasjoner i konkret og i mer overført betydning. Stoff referer til lengde og metervare med tekstilt materiale, stoff er substans, som innhold, og stoff er et rusmiddel – noe en blir beruset av. Ordet mønster virker på tilsvarende måte med forståelsen av mønster som prinsipper for organisering, mønster som strukturer, bilder, ornamenter som blir organisert etter mer og mindre innlysende repetisjonsprinsipper, mønster som gjentagelser og som i kraft av sin mengde leses helhetlig, mønster som peker på gjentagelsene og mønster som forsterkende element i å formidle dette repeterende element. Opplevelsen av stoff er en allmenn tekstil arv og en igangsetter til å hente fram fysiske, visuelle og luktmessige opplevelser. Historie fortelles gjennom stoff og mønstre.

Kari Dyrdal er utdannet ved Textile Design, Croydon College of Art and Technology, London, Tekstil, Bergens Kunsthåndverksskole, Bergen, Elise Jakhellns Vevstue, Ettårig vev, Oslo Husflidsskole. Hun har deltatt på en rekke kollektivutstillinger i inn- og utland, og avholdet flere separate utstillinger i Norge. Hennes arbeider er innkjøpt av de sentrale museene i Norge og av Norsk Kulturråd.

Les mer om kunstneren..

oversikt
Peon med striper
Morning glory med sirkler
Kopp med granateple
Granatepler
oversikt
vev
Peon med striper
vev, 275x162 cm
Morning glory med sirkler
vev, 279x162 cm
Kopp med granateple
vev, 280x161 cm
Granatepler
lakk på aluminium, 270x250 cm