Ane Hjort Gutu
Smalvollen (2004) — Ane Hjort Gutu
Smalvollen (2004) — Ane Hjort Gutu
Smalvollen (2004) — Ane Hjort Gutu

Ane Hjort Guttu (f. 1971) stiller ut i Kunstnerforbundet for første gang. Hun viser to prosjekter i vindussalen.
Arbeidet som møter én er et veggmaleri med tittelen Skjult form. Det tar utgangspunkt i det monokrome flatemaleriet, men komposisjonen er delvis overmalt, slik at den synes vanskelig å gripe for betrakteren. I Skjult form får vi en dobbelt opplevelse; møtet med formen på veggen og opplevelsen av at denne formen er skjult av maling. Et tilbakevendende tema i Ane Hjort Guttus arbeid handler om å problematisere og fornye modernistiske billeduttrykk. Skjult form kan leses metaforisk, som om formen tilhører en erfaring som nå er utilgjengelig for oss.

Prosjektet Smalvollen er hovedverket i utstillingen, og består av to skulpturer, en tekst og en nettside. Med utgangspunkt i stedet Smalvollen på Bryn i Oslo, ønsker Guttu å utforske spørsmål knyttet til representasjon av såkalte ikke-steder. Et ikke-sted betyr i denne sammenhengen et urbant sted som på en eller annen måte er ikke-funksjonelt og mangler tydelig identitet. Smalvollen er et slikt ikke-sted, et lite påaktet våtmarksområde som nærmest er skjult av industri og trafikk, og som framstår som et møtepunkt mellom villmark og urbanitet.

Områder som Smalvollen er de siste 20 årene blitt estetisert og popularisert i film, fotografi og reklame, og Guttu har selv arbeidet med slike fotografier. I Kunstnerforbundet fremmer hun imidlertid en kritikk av denne estetikken, og har valgt å representere Smalvollen med to nonfigurative skulpturer av betong, og med en nettside som dokumenterer en vandring i Smalvollen-området (www.smalvollen.no). Samlet utgjør dette en problematisering av visuelle klisjeer som både kan oppleves som innspill til en kunstfaglig diskurs, og som en påminnelse om den interessante kompleksiteten i Oslo by.

Ane Hjort Guttu gikk ut av Statens Kunstakademi i 1998 og har hatt flere separatutstillinger siden den gang. Hun har deltatt på flere kollektivutstillinger og hun deltar også på UKS-biennalen nå i høst. Hun har hatt utsmykningsoppdrag på Narvik sykehus.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern