Terje Uhrn
Blue Step (2003) — Terje Uhrn
White Step (2003) — Terje Uhrn

Terje Uhrn (f. 1951) er en aktiv og markant billedkunstner. Siden sin debut i 1986 har han jevnlig stilt ut, bl.a. i Kunstnernes Hus 1991, Kunstnerforbundet 1994, flere ganger på Galleri K, sist i 1999. Terje Uhrn har utført flere store utmykninger, som. Det nye Regjeringsbygget (R.5) 1996, Norges Veterinærhøyskole 1996 og Engebråten skole l997. Han er innkjøpt av Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet, Bergen Billedgalleri, Norsk kulturråd m.f.

I sine utsmykninger har Terje Uhrn malt rett på murveggen. Han har også benyttet seg av andre materialer som f. eks. bly. Dette materialet har han arbeidet videre med, og på denne utstillingen viser han blybilder.. Han preger blyet og maler. Se vedlagte invitasjonskort ABlue Step@ 2003. Bly/olje. 148,5 x 117 cm.

Terje Uhrns bilder tilhører vår tid, de har et presist utrykk og henter inspirasjon fra maskin-estetikken. De har et utrykk som minner om et industriprodukt. For å oppnå den maksimale estetiske effekten, benytter Uhrn seg av symmetri og rytmiske mønstre. Han forstørrer hovedformen så den fyller billedflaten. Formene kan ofte ligne emblemer eller logoer og dekorative arkitektoniske detaljer. Forbindelsen til moderne liv er forsterket ved måten han bruker lyset på i noen av bildene. Lyskilden kan ofte være vanskelig og finne, det er som om den oppstår innenfra objektet. Dette gir bildet en magisk kvalitet, som er hverken mer eller mindre prosaisk enn underet som en gang omga det elektriske lyset.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern