Dag Skedsmo
1-1-1-1 (2003) — Dag Skedsmo
1-1-1-1 (2003) — Dag Skedsmo

Det er andre gang Dag Skedsmo stiller ut i Kunstnerforbundet, denne gang med skulpturer i stål.

I snart 30 år har han, med noen få unntak, jobbet med et konkret, minimalistisk og serielt uttrykk i 2 og 3 dimensjoner. Kvadratet har alltid vært et sentralt element. De siste årene har særlig delingen av kvadratet opptatt ham.

Denne utstillingen omhandler utelukkende delingen av fire gitte kvadrater og sammenstillingen av disse. To av kvadratene deles fra hjørne til hjørne, to fra hjørne til midtpunkt på en side.

Hele ”systemet” (256 biter) er vist på utstillingen i stål. Disse er skåret med vannjett, i lite format (10x10 cm).

En variant av ”systemet” er laget i seks identiske, tredimensjonale eksemplarer, utført i oljebrent stål (120x120x120 cm). Disse er plassert på de seks mulige sidene de kan stå på, og objektene danner til sammen en helhet i rommet.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern