Anne Rolfsen
The Joyous (2009) — Anne Rolfsen
Vendepunkter (2009) — Anne Rolfsen
Between advance and retreat (2008) — Anne Rolfsen
collage (2009) — Anne Rolfsen
Sirkulasjon (2007) — Anne Rolfsen
Standing still (2009) — Anne Rolfsen
Sweet and strong, Å holde noe sammen, Klaser (2009) — Anne Rolfsen
Alvorlig glede (2009) — Anne Rolfsen
Oversiktsbilde fra utstillingen (2009) — Anne Rolfsen
Mulig forandring (2009) — Anne Rolfsen

Skjønnhet og erkjennelse som viktige drivkrefter
Om Anne Rolfsens kunst kan det sies at den springer ut fra en utpreget feminin holdning og et ønske om å gjøre ting vakkert. Dette kan kanskje være en lite påaktet holdning i samtidskunsten. Etter dagens definisjoner kan det være naturlig å plassere hennes kunst innenfor tendensen «Den nye inderligheten».

Drivkraften i arbeidene hennes er en lengsel etter skjønnhet og erkjennelse. Skjønnheten gir seg uttrykk i en utsøkt palett, og i det at hun ofte bruker blomster som grunnmotiv. Erkjennelsen uttrykker seg som geometrier. Hun arbeider ofte på rutepapir, noen ganger med rene mandalaer, eller sentralkomposisjoner. Lengselen er ikke rettet mot framtiden, den er tilbakeskuende. I dette ligger det også en melankoli.
Det er sagt om hennes kunst er at den er intuitiv. Hun har hatt problemer med å akseptere sin direkte tilgang til det stoffet hun arbeider med og ut i fra, men det har i de siste blitt mer selvfølgelig i uttrykket. Det er ikke lenger noen avstand mellom den som gjør og det som blir gjort.

En tid var Anne Rolfsen involvert i en gruppe som var opptatt av metoder for helbredelse og utvikling. Her studerte hun planter og geometri, og et redskap for å stille diagnoser var pendelen. Det var på denne tiden hun ble kjent med kunstneren Emma Kunsz, som også hadde pendelen som hovedredskap for å lage sine diagrammer. Disse diagrammene ble vist i 2005 på en utstilling i New York, og var bygget opp rundt de tre kunstnere: Hilma av Klint, Emma Kunsz og Agnes Martin. Alle tre var velkjente navn for Anne Rolfsen og hun var vel vitende om hvor stor innflytelse det spirituelle hadde hatt på framveksten av den abstrakte kunsten.

Gleden ved det ornamentale sammen med lengselen og melankolien er nøkkelord i hennes kunstnerskap. Reiser, spesielt til India og Japan, har også betydd mye for utviklingen hennes som kunstner.
Anne Rolfsen er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo, og
Statens kunstakademi. Hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt på flere gruppeutstillinger.

(Pressemeldingen er utformet på grunnlag av tekst fra katalog – skrevet av Hilmar Fredriksen).

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern