Sverre Malling
I ?Transylvania (2010) — Sverre Malling
Tales from the hollow log (2010) — Sverre Malling
Tales from the hollow log (out of the blue/in to the black) (2010) — Sverre Malling
Snowblind (2010) — Sverre Malling
Tales from the hollow log (2010) — Sverre Malling
Tales from the hollow log (2010) — Sverre Malling
Tales from the hollow log (2010) — Sverre Malling
Tales from the hollow log (2010) — Sverre Malling
Tales from the hollow log (2010) — Sverre Malling
Tales from the hollow log (2010) — Sverre Malling
Tales from the hollow log (2010) — Sverre Malling
Tales from the hollow log (2010) — Sverre Malling
Tales from the hollow log (2010) — Sverre Malling
oversiktsbilde fra utstillingen (2010) — Sverre Malling
Tales from the hollow log (2010) — Sverre Malling

Sleeping in a hollow log, er tittelen på Sverre Mallings utstilling i Vindussalen. Han tegner seg frem til stiliserte og paradoksale motkulturelle fenomener; dempet underspilt og markert overspilt. I denne utstilling dveler han særlig ved en arketypisk størrelse; den rebelske kultfiguren som etter sin voldsomme og tidlige død fikseres i en romantisert og ikonisk fortelling. Den standhaftige troen på opprørets sprengkraft, som ikke desto mindre ender i fallitt, er sterkt til stede i Sverre Mallings nye arbeider. Sverre Malling regnes som en av landets mest markante tegnere og har gitt tegning ny aktualitet i norsk samtidskunst.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern