Tom Lid
Sirkelbølge (2009) — Tom Lid
Piano (2010) — Tom Lid
Likner det usynlige (2010) — Tom Lid
Pentagram (2010) — Tom Lid
Avstand (2010) — Tom Lid
Havgang (2010) — Tom Lid
Resonans (2009) — Tom Lid
Liten anskuelse (2010) — Tom Lid
Resonans (2010) — Tom Lid
Resonans (2010) — Tom Lid
oversiktsbilde fra utstillingen (2010) — Tom Lid
Kveldene morgenene (2009) — Tom Lid
Resonans  I-X (2009) — Tom Lid
Nettene dagene (2009) — Tom Lid
Resonans (2010) — Tom Lid

– 25 år siden Tom Lid debuterte i Kunstnerforbundet!

I 1985 hadde Tom Lid separatutstilling i Kunstnerforbundet med 7 store malerier. Etter å ha gjort seg kjent med akademiske problemer fra den franske abstraksjon, fra Matisse til 50-tallets abstraksjon, og erfart amerikansk etterkrigsmaleri der de Kooning ble den viktigste for ham, kom 80-tallet med ny interesse for maleriet med full styrke.

80-årenes ”Back to Painting” og dets radikale malergrep, ble en bekreftelse og en start for nyutdannede Lids anskuelser omkring det energifylte rene maleri i stort format – godt rustet og godt kjent med kodene innenfor sen-modernismens abstraksjoner. Lid har nå også kjennskap til samtidige europeiske bevegelser som arte povera, support-surface, tysk installasjonskunst og nyekspresjonisme m.m. Med disse nye impulser deltok han i gruppen Provins (80-84). Her arbeidet han med en objektorientert prosesskunst hvor overflaten hadde et nært forhold til de fysiske bestanddeler.

Tom Lids arbeidsform har alltid vært preget av radikal utprøving. Få malere har ødelagt flere bilder enn Lid i sine forsøk på å transendere velkjente og oppbrukte fargeklanger eller konvensjonelle komposisjoner. Han foretrekker det informale med de særegenheter det gir fremfor de overleverte billedbyggerprinsipper.

Fargen er for Lid en forflytning fra forventninger og forestillinger – over til fargens fysiske utbredelse der den ekspanderer i et abstrahert innhold og gir oss en annen erfaring. Etter alle de årene Tom Lid har arbeidet med abstraksjon i maleriet, har han gjort en rekke erfaringer som har bidratt til å utvikle hans særegne billedvisjoner. Reidar\ M.\ Kraugerud

Tom Lid er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo
og Statens Kunstakademi under Ludvig Eikaas. Han har deltatt på en rekke kollektivutstillinger nasjonalt og internasjonalt hvor Kunst In Norwegen Heute
og Borealis kan nevnes, og han har stilt ut flere ganger separat i Norge, blant annet i som festspillutstiller ved De Internasjonale Kirkefestspill i Kristiansand i 2002.

Hans arbeider er representert i samlingen til bl.a. Nasjonalmuseet, Sørlandets Kunstmuseum, Trondheim kunstmuseum og Oslo kommunale kunstsamlinger. Han har hatt utsmykningsoppdrag i offentlig og privat sektor.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern