Mikkel Wettre
Oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Mikkel Wettre
Oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Mikkel Wettre
Ise (2012) — Mikkel Wettre
uten tittel (f.o.s) (2012) — Mikkel Wettre
Into thin air (2012) — Mikkel Wettre
Oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Mikkel Wettre
Flyer (detalj) (2012) — Mikkel Wettre
Flyer (detalj) (2012) — Mikkel Wettre

Into thin air

Mikkel Wettre arbeider med formale og poetiske undersøkelser av skulptur. Han befinner seg i en minimalistisk tradisjon, men der man vanligvis ser på verket som noe man betrakter direkte, er arbeidene til Wettre en materialisering av det som befinner seg i randen av synsfeltet. Det som så vidt er synlig, så vidt er registrert og i begrepets periferi.

På utstillingen i Vindussalen har Wettre nettopp tatt for seg sansingen og dynamikken mellom det man tenker og det man ser og vært opptatt av det man ser, når man ikke ser. Eller nærmere bestemt, det som foregår i utkanten av synsfeltet.

Med utgangspunkt i øyets interiør og gallerirommets arkitektur vil han synliggjøre sine tanker om egen fysiologi, endrede bevissthetstilstander og det optisk ubevisste. Entoptiske fenomener, skyggebilder av objekter som ligger i ens eget øye, er gjort til utgangspunkt for ornamenter og skulpturer, og gallerirommet er organisert for å gi innfallsvinkler til øyet som et bindeledd mellom bevissthet og fortellinger om oppmerksomhet.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern