Dag Skedsmo
Oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Dag Skedsmo
Oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Dag Skedsmo
Oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Dag Skedsmo
Oversiktsbilde fra utstillingen (2012) — Dag Skedsmo
Horisontal bue I (2012) — Dag Skedsmo
Gul kvadrat (2012) — Dag Skedsmo

Dag Skedsmo bruker geometri som utgangspunkt i maleri, grafikk og skulptur. Arbeidene hans består ofte av presise former og er meget slagkraftige i sin enkelhet.

På denne utstillingen har Skedsmo tatt opp problemstillinger som han arbeidet med på midten av 1980-tallet. Med nye øyne og mer erfaring, vil han bringe arbeidene videre.

Utstillingen består av 3-dimensjonale veggobjekter av lakkert limtre. Verkene er limt med flere lag kryssfiner til myke «vridde» bueformer og «vrengte» flater. Disse er malt med akryl, slipt og til slutt sprøytelakkert.

På enkelte detaljer legger han på et lag med akryllakk som skifter farge ut i fra betrakterens ståsted. Skedsmo har eksperimentert med dette i lengre tid, og han sier selv at han er pinlig klar over at grensen mellom en raffinert, elegant løsning og en glorete, er hårfin.

På utstillingen viser han også større utskrifter av digitale bilder som er tegnet på pc. Disse arbeidene er gjort med transparente farger i rødt, gult, grønt og blått med variasjoner i forhold til hvilken rekkefølge de er lagt.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern