Marie Buskov
Oversiktsbilde fra utstillingen (2013) — Marie Buskov
Oversiktsbilde fra utstillingen (2013) — Marie Buskov

Window, Figures, Leaves

Marie Buskovs arbeider utforsker forholdet mellom todimensjonale bilder og tredimensjonale former. Hun jobber hovedsakelig med skulptur og installasjon, hvor fotografiet og dialogen med rommet er utgangspunkt og råmateriale.

Verkene er ofte stedsspesifikke, med selve arkitekturen som utgangspunkt. Fra egne fotografier av utstillingslokalet og byrommet utenfor Kunstnerforbundet har hun skåret ut former som har blitt bearbeidet digitalt og trykket på tynne aluminiumsplater. Disse har deretter blitt frest ut og malt for så å bli plassert tilbake i utstillingsrommet i en romlig komposisjon. De fotografiske flatene vitner om en sett virkelighet, men løsrevet framstår de også som rene former, gjenkjennelige og fremmede på samme tid. Elementene vipper mellom fotografi og skulpturell form.

Leken mellom fotografi og form, forside og bakside, engasjerer både kroppen, blikket, rommet og flaten. Man må bevege seg, skifte synsvinkel og gå mellom. Muligens anes gjenkjennelige fotografiske elementer, samtidig som man konfronteres med kunstverket som et konkret og fysisk objekt. Motstanden og balansen mellom det visuelle og det fysiske skaper refleksjon over skulpturens og fotografiets status, og undersøker rommet som beholder av tid.

Marie Buskov (f. 1980) er utdannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Kunstakademiet i Oslo, hvor hun tok sin Master i 2009. Hun har deltatt på flere gruppeutstillinger, blant annet på Kunstnerforbundet, Charlottenborg Kunsthall, København, og Ballhaus Ost, Berlin. Hun har også gitt ut en fanzine på Torpedo Press. I november 2012 vant hun Sparebankstiftelsen DNB NOR Stipendutstilling. Buskov var fra 2008 – 2012 medredaktør av UKS Forum, og har siden 2011 vært ansatt som formidlingsansvarlig på Kunstnernes Hus i Oslo. Utstillingen på Kunstnerforbundet 2013 er hennes første separatutstilling.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern