ACTIVUM

Kunstnere:

Ole John Aandal (Norge)

Lara Almarcegui (Spania/ Nederland)

Jesper Alvær/ Isabela Grosseova (Norge/ Tsjekkia)

Gordon Matta Clark (USA)

Unni Gjertsen (Norge)

Bodil Furu (Norge)

Eva Lange/ Kunstneraksjon ’74 (Norge)

Lotte Konow Lund (Norge)

KimSu Theiler (USA)

OUT/ Bert Theis (Italia/ Luxembourg)

Felles for prosjektene i gruppeutstillingen ACTIVUM er et sterkt forhold til aktivistiske strategier. Flere av arbeidene er resultat av samarbeid med grupper eller individer på utsiden av kunstfeltet, og det handler ofte om å få gehør for spesifikke interesser innenfor et demokratisk beslutningssystem. Samtidig står alle arbeidene også solid plassert innenfor kunstfeltet, og springer ut av estetiske og konseptuelle problemstillinger man tradisjonelt anser som kunstneriske. I disse verkene opphører grensen mellom’verden’ og ’det aktivistiske’ på den ene siden og ’det estetiske’ på den andre siden uten at kunsten dermed mister sin autonomi.

Kunstproduksjonen står med én fot i vårt samfunns dominerende logikk, markedsøkonomien, og én fot i noe helt annet. Kunstneren lever og virker i samme verden som alle andre, men arbeider også ut fra en tradisjon som står i delvis kontrast til den vanligste forklarings- og administrasjonsmodellen i samfunnet. Et kunstverks verdi vil aldri kunne måles tilfredsstillende bare ut fra prisene det oppnår ved salg.

Det finnes noe som ikke kan fanges opp, beskrives eller omsettes innenfor begrepene markedsøkonomien har til rådighet. Verden inneholder en mengde uutnyttede og ukjente muligheter; den kunne vært forstått og organisert etter helt andre kriterier.

Det finnes mulighet for endring overalt, og disse endringene er potensielt ubegrensede. Har kunstneren, med sine to samtidige innfallsvinkler, kanskje evnen til et litt annet dybdesyn? Kommer noen av samfunnets dødvinkler til syne i kunstnerens måte å betrakte verden på, og hvilke muligheter finnes i disse blindfeltene? Vi kjenner ikke verdens grenser, bare våre egne begreper for å beskrive den.

Fight Specific Isola, 2001 – 2013 (2013) — OUT/Bert Theis
Fight Specific Isola, 2001 – 2013 (2013) — OUT/Bert Theis
Images from the inside (2013) — Lotte Konow Lund
Images from the inside (2013) — Lotte Konow Lund
Kunstneraksjonen ´74 (2013) — Eva Lange
Kunstneraksjonen ´74 (2013) — Eva Lange
Januar 1989/ 2013 (2013) — Ole John Aandal
Januar 1989/ 2013 (2013) — Ole John Aandal
Januar 1989/ 2013 (2013) — Ole John Aandal
Januar 1989/ 2013 (2013) — Ole John Aandal
Januar 1989/ 2013 (2013) — Ole John Aandal
Januar 1989/ 2013 (2013) — Ole John Aandal
Januar 1989/ 2013 (2013) — Ole John Aandal
Januar 1989/ 2013 (2013) — Ole John Aandal
Moves for Oslo (2013) — Unni Gjertsen
Moves for Oslo (2013) — Unni Gjertsen
Moves for Oslo (2013) — Unni Gjertsen
Moves for Oslo (2013) — Unni Gjertsen
Den gamle kinoen (2013) — Bodil Furu
Den gamle kinoen (2013) — Bodil Furu
Performance Lecture (2013) — KimSu Theiler
Performance Lecture (2013) — KimSu Theiler
Utvalg fra kjelleren (2013) — Jesper Alvær/ Isabela Grosseova
Utvalg fra kjelleren (2013) — Jesper Alvær/ Isabela Grosseova

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern