Seminar
15.09.23, kl. 13:00

Kunst og akademia

Vi møter samtidens materialbaserte kunst i ærverdige Domus Bibliotheca.

Velkommen til miniseminaret Kunst og Akademia som tar utgangspunkt i to nye utsmykninger av Torbjørn Kvasbø og Aslaug M. Juliussen i det nyrenoverte Domus Bibliotheca ved Universitetet i Oslo fredag 15. september kl. 13.00-16.00.

Kl. 12.30: Åpen omvisning i de nye utsmykningene i Domus Bibliotheca.

Read the English version here.

I 2022 ble Domus Bibliotheca transformert fra det juridiske fakultetets bibliotek til Universitetet i Oslos nye arena for debatt og forskningsformidling. Domus Bibliotheca er lokalisert i vestfløyen til de historiske sentrumsbygningene på Universitetsplassen. Ved ferdigstillelse av restaureringen inngikk Universitet i Oslos kunstsamling og Kunstnerforbundet et samarbeid om å utvikle kunstprosjektet i bygningen. Interiørets nyklassisistiske utforming har pekere bakover i tid mot idealer som fremmet kunnskap og fornuft. Den nye kunsten som utfolder seg innenfor denne arkitekturen, kan sees i relasjon til fortidens tankesett, men samtidig være et springbrett til vår tids aktuelle samfunnsspørsmål. Kunstnernes frie utforskning av materialer og håndverk tar oss inn i en visuell verden rik på fortellinger og betydninger.  

Vi ønsker velkommen til miniseminar arrangert av UiOs kunstsamling og Kunstnerforbundet. 

Deltakere er som følger: 

  • Aslaug Magdalena Juliussen, kunstner

  • Torbjørn Kvasbø, kunstner

  • Kirsti Strøm Bull, professor emerita dr. juris

  • Tanya Harrod, dr.philos. kunsthistorie

Gjennom kunstnerpresentasjoner, verkspresentasjoner og samtaler blir vi bedre kjent med de to kunstnerne Aslaug Magdalena Juliussen og Torbjørn Kvasbø som er valgt ut med arbeider i Domus Bibliotheca. 

Det er valgfritt om man ønsker å delta på hele eller deler av programmet.


Kunst og Akademia

12.30: Åpen omvisning av alle de nye utsmykningene ved Domus Bibliotheca med verk av Aslaug M. Juliussen, Torbjørn Kvasbø, Bjørn Carlsen, Espen Gleditsch og Frank Brunner. Omvisningen er et åpent tilbud for alle, også de som ikke ønsker å delta på seminaret. Med forbehold om begrenset plass.

13.00: Innledning ved UiOs kunstsamling og Kunstnerforbundet.

13.15: Del 1: Kunstner Torbjørn Kvasbø
Kunstnerpresentasjon ved Torbjørn Kvasbø.
Kunstnersamtale med Dr. Tanya Harrod og Torbjørn Kvasbø. Samtalen vil foregå på engelsk.

14.30: Pause

14.45: Innledning ved UiOs kunstsamling og Kunstnerforbundet.

15.00: Del 2: Kunstner Aslaug Magdalena Juliussen
Kunstnerpresentasjon ved Aslaug Magdalena Juliussen.
Kunstnersamtale med professor emerita Kirsti Strøm Bull og Aslaug Magdalena Juliussen. Samtalen vil foregå på norsk.

Sted: Domus Bibliotheca, Universitetet i Oslo
Adresse: Karl Johans gate 47
Les mer om veibeskrivelse og om tilgjengelighet her.
Påmelding til seminaret: Meld deg på hos UiO.

Torbjørn Kvasbø, Turkis Stakk, 2014

Torbjørn Kvasbø (f. 1953) er en norsk keramiker bosatt i Venabygd, Gudbrandsdalen. Arbeidene hans preges av en høyt utviklet kunstnerisk forståelse for keramikk som materiale og språk.

Eksperimentering og fysisk agering med materiale, form, tekstur og farger karakteriserer Kvasbøs virksomhet. Han jobber i store formater, ofte utviklet i sammenheng med omgivelsene som gjenstandene skal fungere i.

Kvasbø har siden 2000-tallet produsert en serie keramiske skulpturer som han kaller Stakker. Bærende byggeelement i disse er ekstruderte leirerør. Tre av stakkene er nå montert i den nye debattarenaen til Domus Bibliotheca.

Kvasbø etablerte raskt en internasjonal karriere etter endt utdannelse på Kunsthøgskolen i Bergen i 1978. Han har hatt professorater og undervist ved en rekke kunstinstitusjoner i Norden, USA og Kina. Arbeidene hans er innkjøpt til museer og samlinger i Norge og utlandet. For tiden er han president i International Academy of Ceramics.

Les mer om Torbjørn Kvasbø.

Aslaug Juliussen, Várddus – Vy – View III, 2023

Aslaug M. Juliussen (f. 1953, Lodegat/Lødingen, Nordland) er samisk kunstner som jobber med skulptur og installasjon med hovedvekt på tekstil og materialer fra reindrifta, som horn, bein, skinn og hår fra reinsdyr. Tekstil, fibre og dyrehud er materialer som vekker kroppslige erfaringer knyttet til beskyt­telse, til­dekning og trygghet. Materi­alitet er Juliussens utgangs­punkt for å skape nye pers­pektiver. Tid­krevende tek­nikker er et viktig aspekt ved hennes verk, der lang­som­t og nitid hånd­arbeid er en hyllest til naturen, materialet og tradi­sjonene. Gjennom repe­tisjon, dekons­truksjon og undring ønsker kunstneren å se materia­lene i en ny kontekst.

Våren 2023 viste Juliussen utstillingen ieš guhtenai sierranassii / hver og en av dem for seg / each and every one of them on their own i Overlyssalen i Kunstnerforbundet. Universitetet i Oslos kunstsamling har kjøpt inn to verk fra Juliussens installasjon Várddus – Vy – View III som ble vist i utstillingen. Verkene er store, tekstile former sammensatt av trekantede, broderte tekstil­stykker «sydd» sammen med spikkede bjørkepinner. På motsatt side danner de synlige feste­trådene en floss. I utsmykningen i Domus Bibliotheca henger to av disse formene på hver sin side av rommet og skaper dialog med hverandre og publikum.

Les mer om Aslaug M. Juliussens utstilling ieš guhtenai sierranassii / hver og en av dem for seg / each and every one of them on their own.

Dr. Tanya Harrod er britisk kunsthistoriker som siden 1999 har undervist om sosiale, politiske og filosofiske debatter knyttet til kunsthåndverket i det nittende til det tjueførste århundre. Harrod har skrevet den prisbelønte boken The Crafts in Britain in the Twentieth Century (Yale University Press, 1999) som ledsaget en utstilling ved University of East Anglia med tittelen The Pleasures of Peace: Mid-Century Craft and Art in Britain, som omfattet verk fra midten av 1900-tallet. Harrod bidrar regelmessig til The Burlington Magazine, The Guardian, Crafts, Prospect og The Literary Review. Sammen med Glenn Adamson og Edward S. Cooke er hun medgründer av The Journal of Modern Craft. Hennes siste bøker er The Real Thing: essays on making in the modern world (Hyphen Press, 2015), Leonard Rosoman (Royal Academy, 2016), Craft (Whitechapel Gallery, 2018 (del av serien Documents of Contemporary Art)) og Humankind: Ruskin Spear, class, culture and art in 20th century Britain (Thames & Hudson og Francis Bacon Estate, 2022).

Kirsti Strøm Bull, professor emerita ved Det juridiske fakultet, UiO, er ekspert på samisk rett og reindriftslover og tidligere medlem av Samerettsutvalget og tidligere leder for Reindriftslovutvalget. Hun har skrevet flere artikler og bøker om samerett, blant annet Studier i reindriftsrett (1997), Reindriften i Finnmark, Rettshistorie 1852–1960 (medforf. Nils Oskal og Mikkel Nils Sara, 2001), samt Reindriftsloven, Lovkommentar (2020). Hun har også bidratt til Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid med den eksterne utredningen Konsekvenser av fornorsking på reindriftens rettigheter – belyst gjennom lovgivning og rettspraksis (2023).

<figcaption>Seminaret er støttet av Norske Kunsthåndverkeres Vederlagsfond og Den norske ambassaden i London.</figcaption>
Seminaret er støttet av Norske Kunsthåndverkeres Vederlagsfond og Den norske ambassaden i London.

Kunstnerforbundet deltar på Oslo Kulturnatt og Oslo Art Weekend som arrangeres helgen 14.-17. september 2023. Seminaret er en del av denne langhelgen. Vårt program består av utstillingsåpning, seminar, kveldsåpent galleri, kunstnersamtaler og omvisninger.

Få også med deg to kunstnersamtaler med Marit Tingleff og Tomas Colbengtson lørdag 16. september i Kunstnerforbundet.

Les mer om Oslo Kulturnatt og Oslo Art Weekend på Kunstnerforbundet.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern