ieš guhtenai sierranassii / hver og en av dem for seg / each and every one of them on their own
Várddus – Vy – View III (2023) — Aslaug M. Juliussen
Várddus – Vy – View III og IV (2023) — Aslaug M. Juliussen
Várddus – Vy – View III (2023) — Aslaug M. Juliussen
Várddus – Vy – View III og IV (2023) — Aslaug M. Juliussen
Várddus – Vy – View IV (2023) — Aslaug M. Juliussen
Várddus – Vy – View III og IV (2023) — Aslaug M. Juliussen
Várddus – Vy – View IV (2023) — Aslaug M. Juliussen
Várddus – Vy – View IV (2023) — Aslaug M. Juliussen
Várddus – Vy – View IV (detalj) (2023) — Aslaug M. Juliussen

Aslaug Magdalena Juliussen
ieš guhtenai sierranassii
hver og en av dem for seg
each and every one of them on their own
Overlyssalen
13.04.23—28.05.23

Tekstil, fibre og dyrehud er materialer som vekker kroppslige erfaringer knyttet til beskyt­telse, til­dekning og trygghet. Aslaug Magdalena Juliussen viser i denne utstillingen to nye verk i Várddus – Vy – View (2017–2023), en serie der om­dreinings­punktet er tekstil og tre, med inn­slag av materialer fra dyr. I to installasjoner er tekstiler som slips og bekled­­nings­stoffer gjen­stand for underlig­gjøring og trans­formasjon.

Det nord­samiske begrepet várddus kan brukes om et sted med vid utsikt eller som er synlig på lang avstand, og seriens norske og engelske tittel peker også på håp. Materi­alitet er Juliussens utgangs­punkt for å skape nye pers­pektiver. Tid­krevende tek­nikker er et viktig aspekt ved hennes verk, der lang­som­t og nitid hånd­arbeid er en hyllest til naturen, materialet og tradi­sjonene. Gjennom repe­tisjon, dekons­truksjon og undring ønsker kunstneren å se materia­lene i en ny kontekst.

Tekstile former sammensatt av trekantede, broderte tekstil­stykker «sydd» sammen med bjørkepinner danner installasjonen Várddus – Vy – View III. På motsatt side danner de synlige feste­trådene en floss. Alle åtte tekstilene henger hver for seg fritt fra taket i Over­lys­salen.

Várddus – Vy – View IV består av en serie objekter som frem­står som hybrider av eks­trem­iteter fra både men­neske og dyr. Den ene enden av en benform er avsluttet med viklede slips, i den andre enden stikker det ut et pels­kledt reinsdyrgevir.

Aslaug M. Juliussen lanserer i løpet av utstillings­perioden en utstillings­katalog med for­ord av Charis Gullickson, kurator for Juliussens utstilling Intersections ved Nord­norsk Kunst­museum i 2018.

Aslaug Magdalena Juliussen (f. 1953, Lodegat/Lødingen, Nordland) bor og arbeider i Tromsø. Hun er utdannet ved Statens Håndverk- og Kunst­industri­skole i Oslo og var assis­­tent for tekstil­kunstneren Synnøve Anker Aurdal i årene 1980-82. Juliussen har hatt en rekke solo­utstillinger ved blant annet Anchorage Museum i Alaska, Blaa­farve­værket, Nord­norsk Kunst­museum, Nord­norsk Kunstner­senter og Norden­fjeldske Kunst­industri­museum, og deltatt på en rekke gruppe­utstillinger i inn- og utland. Hun har utført mange offent­lige utsmyk­ninger og arbeidet sceno­grafisk på en rekke pro­duk­sjoner. Juliussens arbeider er inn­kjøpt av blant annet Stav­anger Kunst­museum, Nasjonal­museet, Nord­norsk Kunst­museum, Sametingets kunst­samling, KORO, Norsk Kultur­råd og Innkjøps­fondet for Norsk Kunst­handverk for KODE. Gjennom årene har hun mottatt en rekke stipender og ble tildelt Statens Garanti­inntekt for kunstnere 2010, samt tildelt Norske Kunst­hånd­verkeres Ærespris i 2011. Nylig, i 2023, ble hun tildelt arbeids­stipend av Sámi Dáidda­čehpiid Searvi/Samisk Kunstner­forbund.

Utstillingen har mottatt støtte fra Billed­kunstnernes Veder­lags­fond, Kultur­rådet, Fritt Ord, Sametinget, Troms og Finnmark Fylkes­kommune, Tromsø kommune og Kunst­sentrene i Norge.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern