Stillbilde fra Tone Myskjas videoinstallasjon "Havet Innafor".
Utstillingsåpning
21.04.22, kl. 18:00

Utstillingsåpning: Tone Myskja, Ingunn Skogholt og Sara Rönnbäck

Velkommen til åpning av nye utstillinger med kunstnerne Tone Myskja, Ingunn Skogholt og Sara Rönnbäck torsdag 21. april kl. 18.00-20.00!

Utstillingsperiode: 21.04. → 29.05.2022

Tone Myskja

Havet Innafor

Overlyssalen

Tone Myskja har sammen med Jon Balke, som står bak lyddesignet, skapt et arbeid som befinner seg i krysningsfeltet mellom billedkunst, scenekunst og musikk. I utstillingen Havet Innafor beveger projiserte billedflater seg ut i en romlig rytmisk atmosfære som bryter med salens arkitektoniske lesning. Fra en skrå flate danner bevegelige linjer nye komposisjoner som presser seg ut av verket og over i den mørklagte overlyssalen.

Tematisk relaterer Myskjas arbeid seg til kompleksitet i forhold til språk, persepsjon og identitet, og hvordan disse aspektene påvirkes av tiden og rommet man befinner seg i. Arbeidet tematiserer partikkelsystemer i bevegelse som metafor for hvordan vi veksler mellom en følelse av retning og desorientering, forankring og fri flyt.

Les mer om Tone Myskjas utstilling.

Få også med deg danseperformance av koreograf Ingri Fiksdal med Myskja og Balkes installasjon som bakteppe. Lørdag 23. april fra kl. 14.00.

Ingunn Skogholt

Avbrutt tilhørighet/Taktile fortolkninger

Vindussalen og Kabinettet

I utstillingen Avbrutt tilhørighet/Taktile fortolkninger viser Ingunn Skogholt en serie kollasjer sammen med seks gobeliner/billedvev. Gjennom arbeidene undersøker hun tilhørighet eller en opplevelse av mangel på tilhørighet og med garnets kvaliteter utdypes det visuelle språket. Ingunn Skogholt arbeider vekselvis med kollasjene og med gobelinene. Kollasjene blir til selvstendige arbeider samtidig som de kan betraktes som skisser som fortolkes i veven. Hun klipper i det hun kommer over, og de abstrakte og personlige motivene fremtrer intuitivt.

Les mer om Ingunn Skogholts utstilling.

Bilde øverst: Still fra Tone Myskjas videoinstallasjon "Havet Innafor".

Ingunn Skogholt, "Avbrutt - Tilhørighet I", detalj av gobelin/billedvev, 2020.
Nærbilde av skulptur av tre og blå plast av Sara Rönnbäck
Sara Rönnbäck

Sara Rönnbäck

Vintermänniskor // Värmeledningsmänniskor
(En koreografi av relationen mellan förnuft och känsla)
Eller; Je danse donc je suis

Salene i 2. etasje

I Sara Rönnbäcks utstilling presenteres skulpturer og tekst i et slags møte mellom kroppen og hjernen. Men mer enn å poengtere motsetninger, er Rönnbäck opptatt av selve møtepunktene og grenseovergangene – ikke bare mellom fornuft og følelser, men også mellom natur og ikke-natur, død og fødsel, det urbane og det rurale og mellom ulike former for kropper. Kunstneren arbeider gjennom en koreografisk metode i tilblivelsen av utstillingen, ved at hun intuitivt oppdager, henter og setter sammen materialer i et kontinuerlig samspill. På samme måte kan man si at utstillingens ulike deler står i en koreografisk tilnærming til hverandre, de er gjennom å være i relasjon til hverandre. Dette samspillet forsterkes gjennom Rönnbäcks samarbeid med danser Karianne Karlsrud som har vært med og koreografert skulpturene i utstillingen og vil komponere en performance i relasjon til skulpturene i løpet av utstillingsperioden.

Les mer om Sara Rönnbäcks utstilling.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern