Design: Parabol Studio

Søk utstillingsplass for 2026

Ønsker du å stille ut i Kunstnerforbundet i 2026? Søknadsportalen vår åpner 1. august. Fristen for å søke om utstillingsplass er søndag 1. september 2024.

Vi tar imot søknader fra kunstnere, kunsthåndverkere og duodjiutøvere bosatt i eller med tilknytning til Norge og Sápmi.

Kunstnerforbundet ønsker et mangfold i programmet og oppfordrer alle profesjonelle kunstnere til å søke, uavhengig av utdanning, organisasjonstilknytning, kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og legning. Vi tar imot søknader fra enkeltkunstnere, kunstnergrupper samt frilanskuratorer i det visuelle kunstfeltet.

Søknaden består av prosjektbeskrivelse, ønsket utstillingsrom, CV, samt visuell dokumentasjon av tidligere arbeid og/eller skisser av utstillingsprosjektet i form av bilder, video eller lyd.  Les utlysningsteksten nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet. Merk deg begrensinger i lengde på tekst og antall vedlegg i søknadsportalen.

Søknaden leveres via Kunstnerforbundets digitale søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som er mangelfulle, vil bli avvist. Kunstnerforbundet kan dessverre ikke ta imot søknader via brev, e-post, som PDF eller i fysisk format.

Hvem vurderer søknaden:

Juryen består av Kunstnerforbundets styre som sammen med daglig leder gjør de faglige vurderingene av søknadene. Det blir valgt ut 20 utstillingsprosjekter som skal vises i Kunstnerforbundet i 2026.

Søknadsportal åpner 1. august 2024.

Søknadsfrist: Søndag 1. september 2024 kl. 24.00.

Svar kan forventes rundt årsskiftet.

Lykke til!

→ Les mer om Kunstnerforbundet og utstillingsprogrammet.

Publisert 28. juni 2024
Sist oppdatert 28. juni 2024

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern