Ragnhild Løkke
U.T. V (2007) — Ragnhild Løkke
U.T. I (2007) — Ragnhild Løkke

Kunstnerforbundet har gleden av å presentere Ragnhild Løkke (1948) med nye grafiske arbeider i vindussalen. Utstillingen er Løkkes andre i galleriet.

Løkkes kunstneriske virke ligger innenfor mediet grafikk. Dette begrunner hun med affiniteten til materialet og motstanden som karakteriserer de møysommelige trykkeprosessene mot ferdig verk. Hun betrakter hvert bilde som et unikt arbeid og ser på grafikkens mulighet til mangfoldiggjøring som et underordnet faktum. Formidlingsaspektet er sterkt knyttet til mediets fysiske iboende egenskaper.

Et fellestrekk ved Løkkes grafiske produksjon er det rene, minimale formspråket. De visuelle elementene holdes tilsynelatende i overflaten. Tilnærmet monokrome partier har innslag av koboltblå, og markerer denne som en foretrukket farge i et ellers smalt anvendt fargeregister. Streken er et annet element av vesentlig betydning. Komposisjonene dreier mot en problematisering mellom strekens bevegelse og flaten. På store formater materialiseres hårfine linjer og spor fra bearbeidelsene av metall- og treplater. Trykkene er utført i koldnål og tresnitt.

Løkke er utdannet ved Statens kunstakademi (1983). Hun har stilt ut separat i Norge og deltatt i kollektivutstillinger i inn- og utland. Arbeider er innkjøpt av blant andre Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Norsk kulturråd.

Motta nyhetsbrev

Nyhetsbrevet sendes ut i forkant av utstillinger, samt ved kunstnersamtaler og andre viktige hendelser.

Personvern